Poštový regulačný úrad Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/63

Poštový regulačný úrad Žilina

premietanie (slideshow)
Poštový regulačný úrad Žilina

Poštový regulačný úrad Žilina

Ulica 1. mája v Žiline
(Foto: 2. 7. 2013)

Poštový regulačný úrad, Ulica 1. mája 16, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/723 52 57, fax.: 041/723 40 43, e-mail: postovy.urad@posturad.sk, web: www.posturad.sk.

Poštový úrad so sídlom v Žiline bol zriadený k 1. januáru 2002 zákonom č. 507/2001 Z. z. o poštových službách ako štátna regulačná autorita poverená reguláciou trhu poštových služieb a dohľadom nad trhom poštových služieb. Poštový úrad bol premenovaný na Poštový regulačný úrad zákonom č. 15/2004 Z. z, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách. Od 1. 1. 2012 Poštový regulačný úrad pôsobí podľa ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podľa zákona o poštových službách sú orgánmi štátnej správy v poštových službách: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Poštový regulačný úrad. Právomoci a kompetencie Poštového regulačného úradu.
Poštový regulačný úrad ako národný regulačný orgán pre odvetvie poštových služieb vykonáva: štátnu reguláciu poštových služieb a poštového platobného styku, štátny dohľad nad poskytovaním poštových služieb a poštového platobného styku, spoluprácu s regulačnými orgánmi iných štátov v oblasti poštových služieb, funkciu notifikačného orgánu v oblasti štátnej regulácie voči orgánom Európskej únie a voči príslušným orgánom členských štátov Európskej únie a členským štátom Európskeho združenia voľného obchodu, ďalšie činnosti podľa tohto zákona, štatistické zisťovanie pre oblasť poštových služieb.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 4141

[0] Komentárov

Pridať komentár