ZŠ a MŠ Mojšova Lúčka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/13

ZŠ a MŠ Mojšova Lúčka

premietanie (slideshow)
ZŠ a MŠ Mojšova Lúčka

Základná a materská škola, Mojšova Lúčka

Mestská časť Mojšova Lúčka
(Foto: 15. 9. 2009)

Základná škola, Rybné námestie 1, 010 01 Žilina.
Tel.: 041 / 500 64 31, e-mail: riaditel@rybza.edu.sk, web:www.zsrybza.edu.sk.

Materská škola, Rybné nám. 1, Mojšova Lúčka, 010 01 Žilina.
Tel.: 041 / 565 03 81, e-mail: ms.mojsovalucka@azet.sk, riaditeľka: Elena Klejová.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline na 28. zasadnutí dňa 12. 3. 2013 schválilo vyradenie dvoch základných škôl zo siete: ZŠ s MŠ Zádubnie a ZŠ Mojšova Lúčka. Od. 1. 9. 2013 boli žiaci zo ZŠ Mojšova Lúčka preradení do ZŠ Vendelína Javorku v Žiline. ZŠ s MŠ Zádubnie a Mojšova Lúčka budú vyradené zo siete základných škôl až po súhlase Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pravdepodobne o rok od 1. 9. 2014.

Hlasovanie o uznesení č. 23/2013. Poslanci mestského zastupiteľstva hlasovali nasledovne: za 23, proti 1, zdržali sa 5, nehlasovali 1, prítomní 19. Návrh bol schválený.
Za zrušenie ZŠ v Zádubní hlasovali nasledovní poslanci: Ing. Branislav Bačík, MUDr. Peter Bačinský, Jozef Badžgoň, MUDr. Ľubomír Bažík, PhDr. Mgr. Slavomíra Brezovská, Mgr. Ladislav Čellár, Mgr. Peter Fiabáne, MUDr. Róbert Ficek, Jaroslav Gažo, JUDr. Gabriela Hamalová, MUDr. Jozef Hudcovský, Ing. Marián Janušek, František Kosa, Bohumil Kostolný, Ing. arch. Dušan Maňák, Ing. Ján Ničík, Mgr. Ing. Peter Ničík, Ing. Štefan Pieš, MUDr. PhD. Juraj Popluhár, Anna Smikoňová, Mgr. Terézia Straňáková, MUDr. Štefan Zelník, Ing. Stanislav Žilinčík.
Proti hlasoval: Ján Púček. Zdržali sa hlasovania: Ing. Patrik Groma, Mgr. Róbert Kašša, Ing. Pavol Marček, MUDr. Martin Zuzík, Radoslav Židek. Nehlasoval: MUDr. Rastislav Johanes.

Všeobecné záväzné nariadenie č. 19/2012 o určení názvu ulíc a úpravy názvov niektorých ulíc bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline, dňa 17. 9. 2012. Ide o zmenu názvu nasledovných ulíc (chybné názvy sú v zátvorke): Ďatlia (Ďatlová), Dolný val (Dolný Val), Horný val (Horný Val), Hattalova (Hatalova), Mikuláša Nigríniho (Mikuláša Nigriniho), Na bráne (Na Bráne), Na priekope (Na Priekope), Na stave (Na Stave), Orlia (Orolská), Námestie požiarnikov (Námestie Požiarnikov), B. Nemcovej (Nemcovej), Pod Hôrkou (Pod hôrkou), Požiarnícka (Požiarnická), Pri celulózke (Pri Celulózke), Stehličia (Stehlíková), Rybné námestie (Rybie námestie), Zadný Dielec (Zadný dielec), Námestie Ľ. Štúra (námestie zrušené, časť premenovaná na Antona Bernoláka). Účinnosť záväzného nariadenia bola od 11.10. 2012.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1120

[0] Komentárov

Pridať komentár