Ulica oslobodenia v Bánovej — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/7

Ulica oslobodenia v Bánovej

premietanie (slideshow)
Ulica oslobodenia v Bánovej

Ulica oslobodenia v Bánovej

Mestská časť Bánová
(Foto: 13. 5. 2007)

Hlavná prístupová cesta do Bánovej zo Závodia. Cesta vychádza z Ulice Juraja Závodského v Závodí a pokračuje až po Nám. sv. Jána Bosca. Po nej premávajú autobusy MHD na linke č. 21. V minulosti boli plány mesta a DPMŽ vybudovať trolejbusovú dopravu po tejto ulici až na konečnú zastávku pri Colnici.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Bánová (v zátvorke je uvedený prípustný skrátený názov): Bitarovská cesta (Bitarovská cesta) — západná časť ulice, Bláhova ulica (Bláhova), Do Stošky (Do Stošky), Družstevná ulica (Družstevná), Jabloňová ulica (Jabloňová), Jedľová ulica (Jedľová), K cintorínu (K cintorínu), Lesná ulica (Lesná), Malinová ulica (Malinová), Mesačná ulica (Mesačná), Námestie svätého Jána Bosca (Námestie sv. Jána Bosca), Nezvalova ulica (Nezvalova), Riečna ulica (Riečna), Ulica Jána Cajdu (Jána Cajdu), Ulica Mikuláša Dohnányho (Mikuláša Dohnányho), Ulica oslobodenia (Oslobodenia), Ulica osvety (Osvety), Záhradnícka ulica (Záhradnícka).
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 18/2015, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené na 8. zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 28. 9. 2015 a nadobúda účinnosť dňom 21. 10. 2015. Toto všeobecne záväzné nariadenie ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2009 a Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2010. Text prevzatý z oficiálnej stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 891

[0] Komentárov

Pridať komentár