Židovský cintorín v Bytči — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

12/13

Židovský cintorín v Bytči

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín v Bytči

Bývalý Židovský cintorín v Bytči – Former Jewish Cemetery in Bytča
בית הקברות היהודי לשעבר בביצה

(Foto: 17. 6. 2009)

Židovský cintorín sa nachádzal na južnom okraji mesta. Cintorín postihla tragédia, keď bol počas komunizmu zničený. Na jeho mieste sa nachádza teraz park s pamätníkom.
História Židov v Bytči. Prítomnosť židovského obyvateľstva je v Bytči je doložená už pred rokom 1720. Pôvod obyvateľstva sa odvodzuje pravdepodobne od sefardských Židov, ktorých vyhnali v roku 1492 zo Španielska. Z roku 1749 je písomný záznam, že bytčiansky Žid Levko bol jedným zo zástupcov židovského obyvateľstva v celej Trenčianskej stolici. V roku 1774 si židovská obec zriadila židovskú školu a modlitebňu v Bytči v prenajatom panskom dome. Výstavba kúpeľa sa spomína v roku 1795 v dohode medzi Bytčianskym panstvom a židovskou obcou. Prvá synagóga v Bytči sa spomína už v roku 1801. Po vzrastajúcom počte Židov ju v roku 1886 nahradila terajšia nová stavba. Nový židovský cintorín bol postavený v roku 1816 v lokalite Záhumnie. Na základe rozhodnutia Trenčianskej stolice v roku 1822 mohli synagógu v Bytči navštevovať aj Židia z Hliníka a Kotešovej. V roku 1868 Leopold Popper kúpil Bytčianske panstvo a začal stavať budovu židovskej školy. V roku 1906 bol založený Židovský dobročinný spolok. Pred holokaustom žilo v Bytči asi 500 Židov, ktorí boli vyvraždení v nemeckých koncentračných táboroch a časť sa po vojne vysťahovala prevažne do Izraela. Z významných židovských pamiatok v Bytči je synagóga z roku 1886, na mieste bývalého cintorína je postavený pamätník a v mestskej časti Hliník nad Váhom je impozantná hrobka Popperovcov a židovský cintorín.

Podľa stránky ÚPN bol stav počtu osôb uvedených v Súpise Židov z roku 1942 v Bytči a okolí nasledovný: Veľká Bytča 305, Hliník nad Váhom 15 (mal vlastný cintorín), Hrabové 2, Hvozdnica 3, Kolárovice 10, Predmier 15, Štiavnik 1, Veľké Rovné 10 a Žilina 2 977. Najbližšie židovské cintoríny sú v Hliníku nad Váhom, Kotešovej, Divine (zničený), Žiline a Považskej Bystrici.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 581

[0] Komentárov

Pridať komentár