Vodná nádrž Hričov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/9

Vodná nádrž Hričov

premietanie (slideshow)
Vodná nádrž Hričov

Vodná nádrž Hričov

Strážov, mestská časť Žiliny
(Foto: 20. 9. 2007)

Malebné zákutia strážovských rybníkoch na vodnej nádrži. Vodné dielo Hričov bolo vybudované v rokoch 1958 – 1962 na rieke Váh, Pozostáva z priehrady vodnej elektrárne a nádrže na denné regulovanie prietokov. Je riadiacim stupňom vážskej kaskády Hričov – Mikšová – Považská Bystrica. Priehradný profil je pri obci Horný Hričov, od ktorého vedie 28,41 km dlhý derivačný kanál. Celkový využívaný spád kaskády je 47 m. Priehrada a funkčný objekt riešený na spôsob hate vytvárajú nádrž s celkovým objemom 8,467 mil. m3. Dĺžka vzdutia nádrže je 6,0 km a maximálna zatopená plocha je 2,53 km2. Pri výstavbe vodného diela bola zatopená časť obce Strážov. Vzdutá nádrž obmýva na ľavej strane mestskú časť Strážov a severozápadnú časť Žiliny a na pravej strane mestskú časť Považský Chlmec. Do Vodnej nádrže Hričov sú okrem Váhu zaústené na území mesta Žiliny ešte rieky Kysuca a Rajčanka na ktorých nie sú žiadne vodné diela, preto ich vody pri zvýšených prítokoch prinášajú veľké množstvo nečistôt, a tými sa nádrž zanáša. Odhaduje sa, že z pôvodného objemu nádrže 8,5 mil. m3 sú už zanesené viac ako 2/3, a tým sú obmedzené akumulačné schopnosti nádrže a možnosti špičkovej prevádzky vodnej elektrárne.

Parametre Vodnej elektrárne Hričov. Kategória: priehradová - akumulačná na toku rieky Váh. Výkon inštalovaný MW 31. Typ turbíny: Kaplanova. Prietok m3.s-1: 3 x 134. Počet turboagregátov: 3. Rok uvedenia do prevádzky: 1962. Priemerná ročná výroba GWh: 59.1.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 553

[1] Komentárov

Macej - Utorok 27 August 2013 19:52

Na začiatku rybníka je badať aj pár zatopených pivníc, hlavne keď je nízka hladina. (Piatok 21 September 2012)
Pridať komentár