Priechod pre chodcov v Strážove — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

22/25

Priechod pre chodcov v Strážove

premietanie (slideshow)
Priechod pre chodcov v Strážove

Priechod pre chodcov v Strážove

Diaľničný privádzač Žilina – Strážov
(Foto: 5. 5. 2012)

DP Žilina – Strážov postavila spoločnosť Skanska prostredníctvom svojej divízie DS dopravné staviteľstvo spolu s jej dcérskou spoločnosťou Skanska BS. SSC uzavrela 12. januára 2006 zmluvu so združením, ktoré tvoria obidve spoločnosti. Hodnota zákazky predstavuje 287,8 milióna Sk bez DPH, pričom spolufinancovaná bola aj z európskych fondov. Skanska uskutočnila stavebné práce na 2,59-kilometrovom úseku, postavila 7 križovatiek, 2 mostné objekty, niekoľko oporných múrov a protihlukových stien a vyhotovila prekládky inžinierskych sietí. Ukončenie tejto významnej stavby bolo plánované koncom roka 2007. Komunikácia je postavená v kategórii MS 16,5/60 o celkovej dĺžke 2,555 km. Trasa, po ktorej premáva aj MHD, je vedená v blízkosti rodinných domov, a preto v rámci stavby boli riešené priechody pre chodcov so svetelnou signalizáciou, protihlukové steny, cyklistické pásy a chodníky.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 599

[0] Komentárov

Pridať komentár