Železničná trať v Strážove — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/25

Železničná trať v Strážove

premietanie (slideshow)
Železničná trať v Strážove

Strážov

Železničná trať Bratislava – Žilina
(Foto: 5. 5. 2012)

Železničná trať Bratislava – Žilina (Považská železnica) prechádza cez Strážov už od 1. novembra 1883. Tento deň prešiel prvý vlak z Trenčína do Žiliny. V Žiline končil v terajšej železničnej stanici Žilina zriaďovacia stanica. Železnica prechádzala v minulosti intravilánom Strážova, ale po vybudovaní Vodného diela Hričov domy za železnicou boli asanované a zaplavené. Dnes sa za železničnou traťou nachádza len záhradkárska osada, ku ktorej vedie cesta cez železničné priecestie so závorami. Na konci Strážova sú už zabudované výhybky do železničnej stanice – Žilina, zriaďovacia stanica. Cez Strážov trať len prechádzala, nebola tu vybudovaná železničná zastávka. Trať je v cestovnom poriadku pre verejnosť označená ako železničná trať číslo 120. Je elektrifikovaná a dvojkoľajná, patrí medzi najvýznamnejšie trate na Slovensku. Je súčasťou V. medzinárodného koridoru.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 700

[1] Komentárov

Macej - Utorok 27 August 2013 19:45

Napravo od žel. priecestia bola postavená stará krčma s divadelnou sálou. Po vyhorení bola zbúraná. Po zušľachtení pôdy si tento cíp ohradil záhradkársky zväz. Priecestie je súčasťou bývalej cesty Stará Bratislavská. Jej časti je badať aj na niektorých miestach popri brehu Hr. priehrady a aj na najzápadnejšom výbežku vnorenom do priehrady. Aj rampy tu boli na ručné dvíhanie, to je však už minulosť. Táto časť sa aj nazývala - rampy. Cesta v súčasnosti slúži záhradkárom, rybárom a ľuďom, čo sa chodia kúpať na Štipec. (Piatok 21 September 2012)
Pridať komentár