Židovský cintorín Divina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/20

Židovský cintorín Divina

premietanie (slideshow)
Židovský cintorín Divina

Bývalý Židovský cintorín v Divine

Židovský cintorín Divina – בית הקברות היהודי – Jewish Cemetery in Divina – Jüdischer Friedhof in Divina
(Foto: 11. 8. 2013)

Židovský cintorín v Divine sa nachádza severozápadne od centra obce v chotárnej časti Nádsadie. Leží pod úrovňou okolitého terénu, v malej priehlbine, v mierne šikmom teréne. Cintorín bol obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 20 x 10 metrov. Z cintorína sa do dnešných čias nezachovali nijaké náhrobné kamene. V minulosti bol cintorín ohradený kamenným múrom, ktorého malé pozostatky možno vidieť z južnej a západnej strany. Náhrobné kamene a múr rozkradli miestni obyvatelia na výstavbu hospodárskych budov. Na mieste cintorína sú dnes zasadené ovocné stromy a je tu umiestený včelí úľ. Podľa stránky Ústavu pamäti národa v Súpise Židov z roku 1942 nežil v Divine ani jeden občan židovského vyznania. Môžeme predpokladať, že na židovskom cintoríne sa prestalo pochovávať koncom 19. storočia, lebo ani starší obyvatelia obce si už na cintorín nespomínajú.

Osídlenie Židov v Divine musíme brať v širšom kontexte so Žilinou a Bytčou a okolím. V Žiline a okolitých obciach bolo pred 1. svetovou vojnou bohato osídlené židovským obyvateľstvom. Synagógy okrem Žiliny boli v Hliníku nad Váhom, Bytči, v Predmieri a Varíne. Židovské cintoríny boli v Žiline, Bytči, Kotešovej, Hliníku nad Váhom a Varíne. Do Bytče, Žiliny a okolitých obcí prišli Židia zo Španielska cez Holandsko a Moravu pravdepodobne už začiatkom 18. storočia. Dokazujú to aj španielske mená prvých prisťahovalcov a zachovalé pôvodné tradície zo španielskeho prostredia medzi obyvateľstvom. Na Morave totiž platil od roku 1727 familiantsky zákon, podľa ktorého sa mohol ženiť len najstarší syn v rodine. Tým bol zastavený populačný rast židovského obyvateľstva. Mladší súrodenci, ak si chceli založiť rodiny, museli sa vysťahovať. Sťahovali sa hlavne na Slovensko, kde takýto zákon neplatil a postupne ho osídľovali od západnej strany. Prvá písomná zmienka o židovskom cintoríne v Bytči je z roku 1720, v Žiline vznikol cintorín v roku 1852. Tu totiž mohli bývať len dve židovské rodiny a veľké židovské komunity bývali v okolitých obciach. Preto predpokladáme, že aj v Divine žila väčšia židovská komunita, lebo mala vlastný cintorín. V druhej polovici 19. storočia sa židovské obyvateľstvo sťahovalo do Žiliny a Bytče, kde boli lepšie podmienky na živobytie. Tu vytvárali početné komunity. Postupne aj v Divine zanikla židovská komunita a Židia sa tu vyskytovali už len ojedinele.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 658

[0] Komentárov

Pridať komentár