Okresný úrad Žilina – odbor školstva — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

42/63

Okresný úrad Žilina – odbor školstva

premietanie (slideshow)
Okresný úrad Žilina – odbor školstva

Okresný úrad Žilina – odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina

(Foto: 13. 4. 2007)

Okresný úrad Žilina – odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina.
web: www.minv.sk.

Kontakty na zamestnancov jednotlivých oddelení sú na web. stránke OÚ v Žiline (kliknite): www.minv.sk.

Krajské školské úrady boli zrušené a od 1. 1. 2013 prešli pod obvodné úrady v sídle kraja. Pôsobnosť KŠÚ ustanovená osobitnými predpismi prevzal Obvodný úrad Žilina – odbor školstva, Komenského 35, 010 01 Žilina. Od 1. 10. 2013 boli obvodné úrady zrušené a nahradili ich okresné úrady.Kategórie
Publikované
Rozmery 784*600
Návštev 18077

[0] Komentárov

Pridať komentár