Privilégium pre žilinských Slovákov — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

16/20

Privilégium pre žilinských Slovákov

premietanie (slideshow)
Privilégium pre žilinských Slovákov

Privilegium pro Slavis solnensis – Privilégium pre žilinských Slovákov – The privilege to Slovak citizens of Žilina

akademický sochár Ladislav Prítel z Bytče
(Foto: 29. 7. 2013)

NA PAMIATKU PRIVILEGIA PRO SLAVIS VYDANÉHO V ŽILINE DŇA 7. 5. 1381 KRÁĽOM
ĽUDOVÍTOM I. Z RODU ANJOU, KTORÝM BOLI SLOVÁCI ZROVNOPRÁVNENÍ V SPRÁVE MESTA.
VENOVALO MESTO ŽILINA 1993


Pamätná tabuľa "Privilegium pro Slavis solnensis" sa nachádza na budove Radnice z Radničnej ulice. Bola odhalená dňa 3. 12. 1995. Privilégium pre žilinských Slovákov je prvý písomný dokument o národnom povedomí Slovákov na území Slovenska a vôbec prvý dokument o takomto prejave v strednej Európe a datuje sa na 7. mája 1381. Privilégium udelil uhorský kráľ Ľudovít I. pri jeho pobyte v meste. Listina s textom Privilégia pre žilinských Slovákov sa nazýva "Privilegium pro Slavis solnensis".
"Privilegium pro Slavis solnensis" je privilégium, ktoré žilinským Slovákom udelil kráľ Ľudovít I. Veľký pri návšteve Žiliny v roku 1381. Viac o tejto historickej udalosti si môžete prečítať od autora Ing. Gustáva Krušinského ako aj preklad listiny kráľa Ľudovíta I. Veľkého po kliknutí na odkaz: Privilegium pro Slavis solnensis.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1279

[0] Komentárov

Pridať komentár