Ulica Martina Rázusa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

32/74

Ulica Martina Rázusa

premietanie (slideshow)
Ulica Martina Rázusa

Ulica Martina Rázusa v Žiline

Mestská časť Staré mesto
(Foto: 21. 7. 2013)

Ulica Martina Rázusa je dlhá 900 metrov, ohraničená je ulicami Veľká okružná (Nám. Žilinskej synody) a Priemyselná. Po postavení prieťahu mestom (cesta I/18) stala sa ulica dopravne nepriechodná. Pri starom cintoríne bola vybudovaná ponad štvorprúdovú komunikáciu a železnicu lávka pre peších a cyklistov. Vedľa ulice je postavený starý cintorín a dom smútku. Na ulici sú postavené významné obytné, cirkevné a priemyselné objekty. Najvýznamnejšia stavba je evanjelický kostol postavený v rokoch 1935 – 1936 od architekta Milana Michala Harminca. Táto významná pamiatka je národnou kultúrnou pamiatkou. Vedľajšia budova evanjelickej fary bola postavená podľa projektov Michala Kováča ml. v rokoch 1938 – 1939. Na druhej strane ulice je Štátna ľudová škola (terajšie gymnázium s popisným číslom na Veľkej okružnej), ktorá bola postavená v roku 1936 podľa projektov žilinského arch. Bednárika. Vedľa nej sa nachádza starý historický cintorín s domom smútku, ktorý bol postavený v šesťdesiatych rokoch podľa projektu architektov Ladislava Bauera a Ladislava Stolárika. Na náprotivnej strane sa nachádza mestská štvrť rodinných domov, ktorej základom bola kolónia Svojdomov na Šefranici od významných architektov Michala Maximiliána Scheera a Júliusa Steina.
Za cestným prieťahom sa po ľavej strane nachádzajú priemyselné podniky, z ktorých boli najznámejšie Mraziarne a bitúnok. Architektonicky ojedinelou stavbou bol bývalý Bitúnok mesta Žiliny (asanovaný roku 2004), ktorý projektoval architekt Walter Frese v rokoch v rokoch 1928 – 1929. Na tejto strane ulice stojí aj výšková moderná stavba – Informačné centrum podnikateľov. Na náprotivnej strane sú postavené malebné domčeky z roku 1927 pre mestských úradníkov podľa projektov arch. Michala Maximiliána Scheera. Za pozornosť stoja dva poschodové domy blízko železnice, na ktorých sa nachádza barokový mestský erb.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1277

[0] Komentárov

Pridať komentár