Ulica Martina Rázusa — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

30/74

Ulica Martina Rázusa

premietanie (slideshow)
Ulica Martina Rázusa

Ulica Martina Rázusa v Žiline

Ulica od železničnej trate ku Kvačalovej
(Foto: 21. 7. 2013)

Ulica Martina Rázusa sa nachádza západne od historického jadra mesta. Je vymedzená Námestím Žilinskej synody (Veľká okružná) a Priemyselnou ulicou. Ulica je rovná, dlhá asi 900 metrov. Po postavení prieťahu mestom (cesta I/18) sa stala ulica dopravne nepriechodná. Pri starom cintoríne bola vybudovaná ponad štvorprúdovú komunikáciu a železnicu len lávka pre peších a cyklistov, hoci bolo plánované premostenie. Na ulici sú postavené významné obytné, cirkevné a priemyselné objekty. Od Námestia Žilinskej synody po pravej strane stojí evanjelický kostol a fara, ale s popisným číslom námestia. Ďalej pokračujú obytné domy štvrte Svojdomov. Po ľavej strane je budova gymnázia (bývalá Štátna ľudová škola), ale s popisným číslom ulice Veľkej okružnej, postaveného v roku 1936 podľa projektov arch. Františka Eduarda Bednárika. Za gymnáziom leží starý cintorín a dom smútku, ktorý bol postavený v roku 1960 podľa projektov architektov Ladislava Bauera a Antona Stolárika.

Vymedzenie hraníc mestskej časti Staré mesto: 1. mája, Andreja Kmeťa, Bottova, Bratislavská, Burianova medzierka, Cestárska, Czambelova, Čepiel, Daniela Dlabača, Daniela Krmana, Daxnerova (po križovatku s Veľkou okružnou), Dolné Rudiny, Dolný val, Farská ulička, Fedora Ruppeldta, Framborská, Fraňa Mráza, Gazdova, Hálkova, Hlboká cesta (po ulicu Eduarda Nécseya), Hodžova, Hollého, Horný val, J. M. Geromettu, J. M. Hurbana, Jána Kalinčiaka, Jána Milca, Jána Reka, Janka Kráľa, Jánošíkova, Jesenského, Jeziutská, Jozefa Vuruma, Kálov, Klemensova, Komenského (od križovatky s Veľkou okružnou smerom do centra), Košická, Kragujevská, Kukučínova, Kuzmányho, Kysucká, Legionárska, M. R. Štefánika, Makovického, Mariánske námestie, Martina Rázusa, Moyzesova, Murgašova, Mydlárska, Na bráne, Na Horevaží, Na priekope, Na Sihoti, Na stave, Na strelnici, Na Šefranici, Na Závaží, Nám. gen. M. R. Štefánika, Námestie Andreja Hlinku, Námestie Ľ. Štúra, Námestie obetí komunizmu, Námestie požiarnikov, Námestie Žilinskej synody, Národná, Oceliarska, Orolská, P. O. Hviezdoslava, Pavla Mudroňa, Pernikárska, Pivovarská, Pltnícka, Pod hôrkou, Predmestská, Pri celulózke, Priemyselná, Radlinského, Radničná, Republiky, Revolučná, Romualda Zaymusa, Rybníky, Sad na Studničkách, Sad SNP, Sasinkova, Sirotárska, Sládkovičova, Stárkova, Šoltésovej, Športová, Štefana Furdeka, Štúrova, Tichá, Tolstého, Uhoľná, Veľká okružná, Vojtecha Spanyola, Vojtecha Tvrdého, Závodská cesta.
Podľa Všeobecného záväzného nariadenie č. 9/2009, ktorým sa vymedzujú mestské časti v meste Žilina. Bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žiline dňa 29. 6. 2009 a nadobudlo účinnosť dňom 20. 7. 2009.

Zoznam žilinských ulíc a verejných priestranstiev v našej wikipédii (kliknite): Žilinské ulice a námestia.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1881

[0] Komentárov

Pridať komentár