UPC sv. Pavla v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/5

UPC sv. Pavla v Žiline

premietanie (slideshow)
UPC sv. Pavla v Žiline

Univerzitné pastoračné centrum sv. Pavla v Žiline

(Foto: 22. 7. 2006)

UPC sv. Pavla, Univerzitná 1790/2, 010 08 Žilina.
Tel.: 041/565 07 63, e-mail: upc.zilina@gmail.com, web: www.upc.uniza.sk.

História: Paľova búda bola v minulosti obľúbenou výletnou reštauráciou v žilinskom lesoparku. Poschodový drevený secesný objekt s dvoma vežičkami dal v roku 1925 postaviť žilinský hotelier Pavol Folkmann, po ktorom budova dodnes nesie meno "Paľova búda". Pohostinským a zábavným účelom slúžila do roku 1938. Budovu potom odkúpil ženský rehoľný rád Sestier sv. Cyrila a Metoda. Starali sa v nej o mentálne postihnuté dievčatá. Po zrušení reholí na Slovensku a zoštátnení objekt prevzal do správy rezort zdravotníctva. Zriadil sa v nej sociálny ústav pre mentálne postihnutých. V roku 1980 budovu pridelili Vysokej škole dopravy a spojov, ktorá tu na istý čas umiestnila časť vojenskej katedry. Po roku 1990 sa „Búda“ znova premenila na pohostinstvo. Avšak v rámci reštitúcii bol objekt v r.1996 definitívne vrátený sestrám cyrilometodkám, ale nie v najlepšom stave. Začiatkom roku 1998 rehoľa poskytla budovu do dlhodobého bezplatného prenájmu (za cenu opravy) Univerzitnému pastoračnému centru, ktoré v tom čase zriadil Ján Chryzostom kardinál Korec na návrh biskupa Františka Rábeka – predsedu Komisie KBS pre univerzity. Budovu za veľkej pomoci žilinských veriacich a samotných študentov univerzity zrekonštruoval vtedajší správca ThLic. Ladislav Stromček. Jeho nasledovníkom bol Mgr. Ing. Martin Štofko.
V dnešných dňoch píšu novú históriu „Paľovej búdy" študenti UPC sv. Pavla spolu s univerzitným kaplánom Mgr. Richardom Folučkom. (Text prevzatý z web stránky UPC sv. Pavla pri Žilinskej univerzite: http://upc.uniza.sk/)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2813

[0] Komentárov

Pridať komentár