Židovská ľudová škola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

50/96

Židovská ľudová škola

premietanie (slideshow)
Židovská ľudová škola

Pamätná tabuľa na Židovskej ľudovej škole v Žiline
בית הספר העממי היהודי בז'ילינה

Jewish folk school in Žilina
(Foto: 29. 6. 2013)

Pamätnú tabuľu na Židovskej ľudovej škole v Žiline odhalili po príhovore predsedu ŽNO Pavla Frankla dňa 29. 6. 2013 bývalí žiaci – Juraj Pollák (židovského vyznania) a Alexander Špánik (katolík). Škola mala v medzivojnovom období vysokú úroveň a v niektorých ročníkoch bolo až 40 % žiakov nežidovského vyznania. Autor tabule je akademický sochár Ondrej Lipták zo Žiliny.

V tejto budove bola v rokoch 1910 – 1942 bola židovská ľudová
škola, ktorú navštevovali v hojnom počte aj nežidovské deti.
Nejeden žiak školy sa zaslúžil o Žilinu, boli aj takí,
čo sa preslávili vo svete. Mnohí ale zostali navždy deťmi,
keď vo vyhladzovacích táboroch zahynuli oveľa skôr
než mohli svoje životy skutočne naplniť.
S nimi predčasne odišli aj ich učitelia.

JÚN 2013 * ŽIDOVSKÁ NÁBOŽENSKÁ OBEC ŽILINA

Between 1910 – 1942, this building housed a Jewish folk
school, which was also attended by a large number
of non-Jewish children. Many of the school´s pupils
contributed to the development of the Žilina that we now
know and a number of the school´s children subsequently
achiewed worldwide fame. But many of them remained
children forever, their lives extinguished in the death
camps before thei could ever realise their potential.
These small children were accompanied into the
void by their teachers.

JUNE 2013 * JEWISH COMMUNITY OF ŽILINAZväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 809

[0] Komentárov