arch. Milan Michal Harminc — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/12

arch. Milan Michal Harminc

premietanie (slideshow)
arch. Milan Michal Harminc

arch. Milan Michal Harminc

Evanjelický kostol v Žiline

V Žiline máme postavené dve budovy od nestora slovenských architektov Milana Michala Harminca. Jednou z nich je Evanjelický kostol, ktorý je typickou stavbou architekta Harminca. Hlavná loď slúži pre cirkevné obrady a vedľajšia, oddelená presklením, je zasadacou sieňou. Postavený bol počas pôsobenia farára (neskoršie biskup) Fedora F. Ruppeldta v rokoch 1935 – 1936. Základný kameň bol položený 16. septembra 1935 a už o rok neskôr 11. októbra 1936 bol chrám Boží posvätený. Dnes je kostol národnou kultúrnou pamiatkou.

Milan Michal Harminc (1869 – 1964) sa narodil v slovenskej obci Kulpín pri Petrovci vo Vojvodine. Spočiatku študoval na nemeckej obchodnej akadémii v Novom Sade (1882 – 1883), potom odišiel do Budapešti, kde pracoval vo viacerých stavebných firmách a projekčných kanceláriách. V roku 1897 si založil vlastnú projekčnú a staviteľskú kanceláriu a svoje práce realizoval takmer po celom Uhorsku, hlavne na Slovensku. Neskôr (1908) získal titul staviteľa za projekt budovy Slovenského národného múzea v Martine. V roku 1914 ukončil svoje pôsobenie v Budapešti a presídlil sa do Liptovského Mikuláša (1916 – 1918), kde mal vlastnú projekčnú a staviteľskú kanceláriu. Na konci prvej svetovej vojny preložil svoje pôsobenie do Vysokých Tatier a stal sa prvým predsedom Organizačnej jednoty staviteľov pre Slovensko (1921 – 1923). Od roku 1922 pôsobil v Bratislave, kde pracoval ako samostatný architekt, až do odchodu do dôchodku (1951). V roku 1953 bol menovaný prvým čestným členom Zväzu slovenských architektov. Bol tiež predsedom slovenského spolku a všestranne podporoval kultúrny a politický život na Slovensku. Počas svojej 65-ročnej tvorivej činnosti projektoval rodinné domy a vily, verejné stavby, školy a kostoly.Kategórie
Publikované
Rozmery 450*600
Návštev 2915

[0] Komentárov

Pridať komentár