Abrahám Weisz (1879 – 1915) — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

40/58

Abrahám Weisz (1879 – 1915)

premietanie (slideshow)
Abrahám Weisz (1879 – 1915)

265
Weisz Abrahám

1879 – 1915
(čierna stéla uprostred)

Tu odpočíva Weisz Abrahám
zomrel 1915 27. júna 36 ročný
Vernou manželkou a tromi dcérami hlboko oplakávaný.
Pokoj jeho pamiatke!


Židovský vojnový cintorín v Žiline – Jewish military cemetery in Zilina
בית הקברות צבאיים היהודי בז'ילינה

(Foto: 9. 6. 2013)

Na frontoch I. svetovej vojny bojovalo tisíce Slovákov. Mnohí z nich padli a tisíce ranených sa vracali do vlasti. Na rôznych miestach Slovenska narýchlo zriaďovali lazarety pre zranených navrátilcov. V priestoroch dnešných kasární na Rajeckej ceste bola vybudovaná v drevených barakoch vojenská nemocnica. Liečili sa tam vojaci centrálnych mocností i zajatci zo štátov Dohody vracajúci sa z frontu, ktorých vysadili z vojenských transportov na žilinskej železničnej stanici. V tejto súvislosti bol v roku 1915 založený vojenský cintorín, kde pochovávali zajatcov a vojakov, ktorí svojim zraneniam podľahli vo vojenskej nemocnici. Cintorín sa nachádzal západne od starého mestského cintorína pozdĺž železničnej trate do Rajca. Do konca vojny tu bolo pochovaných 1276 vojakov rôznych národností. Na každom hrobe bol náhrobný kameň, na ktorom bola malá kovová tabuľka s číslom a menom, ako i základnými údajmi o pochovanom. Kresťanské náhrobné kamene mali na hornej časti oblúka umiestený kamenný kríž. Na vojenskom cintoríne bolo pochovaných 1276 vojakov. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia bol cintorín zničený.

Vojakov židovského vyznania pochovávali na židovskom cintoríne hneď za ceremoniálnou halou. Je tu pochovaných 18 vojakov. Židovskí vojaci majú na hornom oblúku náhrobného kameňa namiesto kríža umiestené dve kamenné tabuľky s číslami, symbolizujúce Mojžišove kamenné tabule Desatora. Jeden z vojakov má namiesto vojenského pôvodného náhrobného kameňa postavenú stélu z čiernej žuly. Vojenské hroby sú súčasťou židovského cintorína.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 870

[0] Komentárov

Pridať komentár