Grand Bio Universum — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

68/83

Grand Bio Universum

premietanie (slideshow)
Grand Bio Universum

Dom umenia Fatra – Grand Bio Universum

Spoznávame Žilinu
(Foto: 8. 5. 2013)

Secesnú budovu na Ulici Jozefa Vuruma postavil Ján Rufinus Stejskal na mieste dvoch stredovekých obytných domov v roku 1921 ako kino a divadlo pod názvom Grand Bio Universum.
Dňa 3. januára 1922 v ňom premietli v premiére prvý hraný slovenský film Jánošík. Kino dostalo po zoštátnení v roku 1945 názov Fatra. V rokoch 1983 až 1988 Dom umenia Fatra zrekonštruovali a pristavili k nemu prístavok pre potreby Štátneho komorného orchestra (SLOVAK SINFONIETA – oficiálny názov v zahraničí, ktorý vznikol 1. januára 1974 ako jediný orchester mozartovského typu na Slovensku. O jeho vznik sa pričinil aj národný umelec Ján Ciker. Komorný orchester s 34 členmi získal významné renomé nielen doma, ale aj v zahraničí.
Medzi najvýznamnejšie osobnosti patrili a patria prvý šéfdirigent maestro Eduard Fischer (1930 – 1993) a jeho nasledovníci Ján Valta, Leoš Svárovský a Oliver Dohnányi. Dnes pôsobia v Štátnom komornom orchestri (ŠKO) prevažne absolventi hudobných akadémií a konzervatórií. Spolupracuje s ním i jeho čestný šéfdirigent Japonec Tsugio Maeda, patriaci k najvýznamnejším osobnostiam svetového interpretačného umenia. ŠKO získal množstvo medzinárodných uznaní a v súčasnosti patrí medzi svetovú špičku, o čom sa mohli presvedčiť labužníci klasickej hudby na jeho 2700 koncertoch takmer vo všetkých štátoch Európy, v Tunisku, Turecku, Arménsku, Japonsku, USA či Kanade. Dokonca ako prvý slovenský orchester vystupoval na juhoamerickom kontinente v Brazílii.
ŠKO veľmi často špičkových svetových umelcov, ktorí prinášajú nazabudnuteľné zážitky pre hudobných nadšencov nielen z nášho mesta. V Dome umenia Fatra sa konajú aj najrôznejšie spoločenské a kultúrne podujatia. Zbor Žilincov osadil v roku 1997 na priečelí budovy dve pamätné tabule, ktoré pripomínajú premiéru filmu Jánošík a vznik ŠKO.
Pre zaujímavosť, Jánošík mal premiéru 25. novembra 1921 v Prahe v troch kinách a premietali ho počas dvoch týždňov. Slovenská premiéra sa konala 3. januára 1922. Jej priamy účastník, vtedajší evanjelický farár Fedor Ruppeldt, v časopise Živena napísal (pôvodné znenie textu): „Dňa 3. januára t. r. (1922) bolo v novej budove kina „Universum“ v Žiline prvé na Slovensku predstavenie prvého cele originálneho slovenského filmu o Jánošíkovi. I tú novú budovu Bio-Universum oddá sa pripomenúť. Kinematograf je dnes taký zabezpečený, istý obchodný podnik, že p. Stejskal, už 28 rokov na Slovensku žijúci podnikavý Moravan, osmelil sa postaviť si v Žiline veľké kinematografické divadlo: krásna dvorana s dvoma galériami, so 750 miesty na sedenie, s hodným javiskom, s miestom pre orchester, dvorana vkusná, primeraná i pre divadlá a zábavy, budova i zvonká ozdobená, má vlastné svetlo, a centrálne kúrenie. Stálo ho to vraj okolo 2.800.000 korún, na zriadenie javiska chce ešte obetovať s poldruha stotisíc, chce ešte pristaviť spolkové miestnosti, hostinec, kaviareň, chce z toho vybudovať veľký národný dom.“ A na inom mieste Ruppeldt píše: „s milým prekvapením som videl (a videlo v Žiline obecenstvo veľkej dvorane, po tri večery celé nabitej), ako sa nám predstavily na plátno biele domky Ťarchovej, polia a vŕšky okolo nej, vážne múry kaštieľa Révayovského v Štiavničke, romantické bralá blatnickej a šútovskej doliny... Pán Stejskal v Žiline postaral sa i o malý vojenský orchester, ktorý celý film sprevádzal slovenskými piesňami k obrazom sa hodiacimi. A bez sentimentality poznamenávam, že tie krásne, a temer až do zunovania známe piesne (ale nie! Krásna ľudová piesne nezunuje!) hovorím, tie piesne tu zvlášte milo znely v spojení s najmodernejším vynálezom, keď zrak vnímal obrazy ako skutočnosť pred okom plynúce, sluch tým lepšie požíval piesne, čo i len melódie, ktoré vyvreli z duše tohto ľudu tam predstaveného. A na záver... Filmu o Jánošíkovi želám zdarnú cestu na Slovensku i v Amerike... Good luck to Tatra Film Corporation! Žilina 23. január 1922.“ Toľko z krásneho, ale miestami i kritického článku nášho už vtedy Žilinčana, ktorý po prvý raz v Žiline vôbec aspoň čiastočne uverejňujeme.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 40, str. 24, dňa 2. 10. 2012.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (Štátny archív).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1237

[0] Komentárov

Pridať komentár