Žilina - príbehy jedného mesta — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/16

Žilina - príbehy jedného mesta

premietanie (slideshow)
Žilina - príbehy jedného mesta

ŽILINA - príbehy jedného mesta

Prezentácia knihy „Žilina - príbehy jedného mesta“ v priestoroch Radnice mesta Žilina
(Foto: 26. 3. 2012)

Kniha bola vydaná pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienke o Žiline ako o meste. Zodpovedný redaktor a editor Ján Ničík. Kolektív autorov: Dučan Halaj, Michal Jurecký, Štefan Krušinský, Jozef Moravčík, Marián Mrva, Ján Ničík, Mária Okániková, Miroslav Pfliegel, Ľubomír Viliam Prikryl, Peter Šimko, Peter Štanský. Grafické spracovanie: Tibor Majerčík, Miroslav Pfliegel ml. Kresby: Martin Krkošek. Vydavateľ pre Mesto Žilina vydal GEORG Žilina. Tlač: Juraj Štefuň - GEORG, Žilina.

Kolektív autorov: „...V roku 2012 uplynulo 700 rokov od prvej písomnej zmienky o Žiline ako o meste. Naši predkovia, podobne ako dnes my, stáli pred neľahkými rozhodnutiami, ktoré menili mesto. Nie každá voľba bola slobodná a dobrovoľná, často krát museli rozhodovať pod tlakom udalostí, ktoré presahovali rámec mesta a ktoré nemohli ovplyvniť. Dôsledky niektorých rozhodnutí boli viditeľné už za krátky čas, inokedy bol medzník v živote mesta sotva badateľný a správnosť (alebo nesprávnosť) voľby si obyvatelia mesta uvedomili až po mnohých rokoch.
Sedem kapitol tejto knihy spolu s úvodnou kapitolou o vzniku a záverečnou kapitolou o budúcnosti mesta má najmä Žilinčanom jednoducho pripomenúť, že žijú v meste s bohatou históriou, že jeho súčasná podoba úzko súvisí s podobami minulými a že budovanie vzťahu s miestom, kde žijú, je spojené s poznaním slávnych aj neslávnych chvíľ mesta...“


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 660

[0] Komentárov

Pridať komentár