Slnečné hodiny Malý Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/6

Slnečné hodiny Malý Diel

premietanie (slideshow)
Slnečné hodiny Malý Diel

Slnečné hodiny na Malom Diele v Žiline

Pozorovateľňa Malý Diel Žilina
(Foto: 2. 3. 2013)

Zvislé slnečné hodiny na pozorovateľni Považskej hvezdárne na Malom Diele. Sú umiestené na južnej stene objektu. Číselník má časové delenie s arabskými číslami od 7 hodiny ráno do 18 popoludní. Od päty ukazovateľa sú nakreslené hodinové a polhodinové časové čiary. V ľavom hornom rohu sú uvedené roky 1962 – 2012. Astronomický výpočet hodín spracovali zamestnanci žilinskej hvezdárne pri príležitosti 50. výročia otvorenia pozorovateľne Považskej hvezdárne v Žiline. Hodiny sú nakreslené na samostatnej platni s rozmermi 176 x 160 cm, a hrubej štyri centimetre. Celá platňa má okolo samostatný rám. Dňa 29. augusta 2012 o 12.00 hod. riaditeľ Považskej hvezdárne v Žiline RNDr. Miroslav Znášik spustil za prítomnosti verejnosti slnečné hodiny.
Z minulosti sa na území mesta slnečné hodiny nezachovali, hoci na kostoloch, kláštoroch a farách sa nachádzali. Slnečné hodiny na Malom Diele sú v poradí druhé na území mesta, po slnečných hodinách na súkromnom dome v Závodí. Zamestnanci Považskej hvezdárne plánujú v budúcnosti s umiestením hodín na budove hvezdárne na Hornom vale.

Slnečné hodiny v Žiline (Malý Diel) sú uvedené v databáze "Slnečné hodiny v strednej Európe" pod ev. č. SK ZA 11 (kliknite): www.astro.mff.cuni.cz.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 691

[0] Komentárov

Pridať komentár