Žilinskí richtári od roku 1325 — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Žilinskí richtári od roku 1325

premietanie (slideshow)
Žilinskí richtári od roku 1325

Žilinskí richtári od roku 1325

Spoznávame Žilinu
(Foto: 23. 4. 2012)

Pomenovanie funkcie najvyššieho predstaviteľa mesta Žilina sa počas histórie viackrát menilo. Spočiatku to bol dedičný richtár, popri ktorom si mešťania od 15. storočia volili aj svojho richtára. V roku 1848 a v rokoch 1860 až 1873 stál na čele mesta mešťanosta a súčasne tu bol aj richtár.
Po vzniku veľkej obce Žilina, v roku 1874, na čele mesta bol už iba richtár, a to až do roku 1910. Vtedy získala Žilina štatút mesta. Na jej čele bol volený mešťanosta až do roku 1923, keď sa Žilina stala opäť veľkou obcou a mala na čele svojho voleného starostu.
V rokoch 1938 až 1945 malo mesto menovaného starostu, potom vládneho komisára a v poslednom roku mešťanostu. V máji 1945 vznikol Miestny národný výbor, ktorý mal až do svojho zániku vo februári 1948 na čele voleného predsedu. Od februára 1948 do roku 1949 mesto spravovala miestna správna komisia na čele s menovaným predsedom. V rokoch 1949 až 1954 nemalo mesto samostatný správny orgán. V roku 1954 vznikol Mestský národný výbor mesta Žilina. Na jeho čele bol volený predseda. (Zdroj: prevzatý z webovej stránky www.zilina.sme.sk.)

Text prevzatý z webovej stránky www.patrikgroma.eu. - Historický chodník.

Menný zoznam richtárov, starostov a primátorov mesta Žilina od roku 1325 si pozrite v našej wikipédii po kliknutí na web. odkaz:
Richtári, starostovia a primátori mesta Žilina.Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 449*600
Návštev 602

[0] Komentárov

Pridať komentár