Ulica Na Veľký Diel — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

29/53

Ulica Na Veľký Diel

premietanie (slideshow)
Ulica Na Veľký Diel

Trolejbusová trať na ulici Na Veľký Diel

Zastávka MHD Pod hájom
(Foto: 1. 8. 2012

Ulica Na Veľký Diel od križovatke s Obvodovou ulicou smerom k Lesoparku Chrasť. Ulica je dôležitá mestská komunikácia, ktorá slúži na prepojenie žilinských sídlisk Solinky a Vlčince. Komunikácia je ohraničená ulicami Obvodovou a Vysokoškolákov. Novú komunikáciu Pod hájom (teraz časť ulice Na Veľký Diel) vybudovalo mesto Žilina z vlastných prostriedkov za viac ako 100 miliónov korún, vrátane trolejbusovej trate a chodníkov pre peších a cyklistov. Trolejbusová trať bola slávnostne otvorená primátorom Žiliny Ing. Jánom Slotom 6. júla 2004. Po ulici premávajú významné trolejbusové linky MHD. Žilinská univerzita a Lesopark Chrasť získali získali priame spojenie s centrom a mestskými sídliskami. Na ulici pribudli nové trolejbusové zastávky Pod hájom a Žilinská univerzita.

Dňa 29. 6. 2009 schválilo MsZ s účinnosťou od 20. 7. 2010 zmenu vymedzenia ulíc Veľký Diel a Pod hájom. Úsek od križovatky s Obvodovou ulicou po ulicu Vysokoškolákov sa stal jednou ulicou s novým názvom Na Veľký Diel. Ul. Pod hájom dostala nové vymedzenie. Krátky úsek (odbočka) od ulice Na Veľký Diel k rodinnému domu.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 493

[0] Komentárov

Pridať komentár