Synagóga Námestovo — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Synagóga Námestovo

premietanie (slideshow)
Synagóga Námestovo

Synagóga Námestovo – Synagogue Námestovo
בית הכנסת

(Foto: Ing. Karol Kurtulík)

Nákres polohy budovy historickej synagógy v Námestove. V mesiaci október 2012 bola osadená mramorová patňa s textom a vyznačenie pôdorysu v časti bývalej synagógy. Touto cestou vyslovujeme hlboké poďakovanie všetkým. ktorí sa pričinili o úspešnú realizáciu symbolickej časti základov bývalej synagógy v Námestove. Menovite:

Ing. Jurajovi Turčanovi, zástupcovi riaditeľa a člena prezídia ÚZ ŽNO Banská Bystrica za gestorskú a investorskú spoluprácu;
Ing. Jaroslavovi Mišúlovi, za súhlas majiteľa pozemku SAD LIORBUS, a. s., na ktorom je to realizované;
Ing. arch. Danici Hollej a Ing. arch. Ľubomírovi Hollému za architektonický návrh Atelieru;
Ing. Jaroslavovi Genšorovi, za geodetické zameranie a vytvorenie sútlače máp;
Stavebnej firme p. Stanislava Žibeka, za realizáciu stavebných prác;
Mojmírovi Murínovi, za výrobu a dodanie mramorovej platne s textom;
Tlačiarni Kubík, s.r.o. za prípravu grafických podkladov;

Ešte raz ďakujem, Ing. Karol Kurtulík, Námestovo.

Židovský cintorín Námestovo na facebooku (kliknite):Židovský cintorín Námestovo.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1089

[0] Komentárov

Pridať komentár