Žilina – centrum el. energie — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

6/12

Žilina – centrum el. energie

premietanie (slideshow)
Žilina – centrum el. energie

Žilina – centrum elektrickej energie

Spojené elektrárne severozápadného Slovenska Žilina v r. 1922
Potulky starou Žilinou 2
(Foto: 23. 5. 2012)

Vznikom Československej republiky nastal rozmach elektrifikácie i výroby elektrickej energie. Štát toto podporil prijatím zákona č. 438 z roku 1919 s cieľom zabezpečiť plošnú elektrifikáciu územia štátu a vytvoriť tak podmienky k jeho urýchlenému hospodárskemu a kultúrnemu rozvoju. V praxi to znamenalo finančnú podporu i plánovanie. Na Slovensku vzniklo päť elektrifikačných oblastí, Žilina sa stala centrom jednej z nich. 29. septembra 1922 boli založené Spojené elektrárne severozápadného Slovenska, účastinná spoločnosť so sídlom v Žiline, ktorej značka SESzS sa po zápise do obchodného registra 30. apríla 1923 stala logom spoločnosti. Za zakladajúci dátum vzniku dnešných elektrárni teda možno považovať 30. apríl 1923. S elektrárňami od 1. januára 1925 splynul Žilinský elektrický závod, ktorý začal výrobu elektrickej energie v mesta už 18. februára 1908.
Po fúzii sa sídlom elektrární stala vtedajšia Ulica 28. októbra č.3, dovtedy sídlo Žilinského elektrického závodu. Zároveň SESzS prevzala i vodné dielo na Rajčianke a na jeho mieste vybudovali v roku 1925 transformačnú stanicu a elektráreň s vodnými turbínami i s dieselovým motorom, ktoré slúžili ako rezerva pre hlavnú elektráreň na v meste. Tu bola vybudovaná aj prvá 100 kV transformovňa na Slovensku. Elektrárne postupne prevzali i závody v iných mestách na území dnešného Žilinského kraja i v oblasti Tatier. Už v roku 1926 bola zavedená elektrina do okolitých obcí: Závodia, Bánovej, Lietavskej Lúčky, Tepličky. V roku 1931 bolo v okrese Žilina elektrifikovaných 86 obcí. Hlavným dodávateľom elektrickej energie v našej oblasti však bola tepelná elektráreň v Handlovej a neskôr elektrárne z Moravskej Ostravy.
V žilinskej spoločnosti bol súkromný kapitál, kapitál Moravskej agrárnej banky v Bratislave, Úverovej banky v Žiline, ale i štátny podiel a podiel mesta Žilina. Kým po založení v rokoch 1923 a 1924 bol podnik v strate, nepredával žiadnu elektrickú energiu, už v roku 1926 mal zisk 1.367.857 Kčs! Prvým riaditeľom bol Alexander Kompánek, od roku 1925 František Reich. Spoločnosť bola viackrát transformovaná a premenovaná, dnes je súčasťou spoločnosti Electricité de France International.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou 2, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2012, str. 74.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 813

[0] Komentárov

Pridať komentár