ŽILBYT Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/4

ŽILBYT Žilina

premietanie (slideshow)
ŽILBYT Žilina

ŽILBYT, s. r. o. Žilina

Bytové a nebytové priestory – Cintoríny a domy smútku
(Foto: 18. 9. 2010)

ŽILBYT s. r. o., Nanterská 8399/29, 010 08 Žilina.
Tel.: klientske centrum: +421 41/563 00 49, konatelia: +421 41/565 31 33, ekonomický úsek: +421 41/565 31 34, technický úsek: +421 41/565 34 09 – počas pracovnej doby, havarijná služba (non-stop dispečing): +421 905 303 050 – mimo pracovnej doby, e-mail: (klientske centrum): info@zilbyt.sk, e-mail: havarijné ohlasovanie: dispecing@zilbyt.sk, web: www.zilbyt.sk.

Úradné hodiny (klientské centrum): Po 7.00 – 11.00 obed 12.00 – 16.00, Ut. zatvorené, Str 7.00 – 11.00 obed 12.00 – 16.30, Štv zatvorené, Pia 7.00 – 12.00 hod. (Pred návštevou si skontrolujte úradné hodiny a ďalšie informácie na web. stránke spoločnosti.)

Havarijná služba (non-stop dispečing) mimo pracovnej doby: +421 905 303 050.

Cintoríny a domy smútku: Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk (cintorínov) na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. Prevádzka správy pohrebísk a domov smútku je zriadená na Starom cintoríne, Martina Rázusa 1129, Žilina.

Dom smútku (starý cintorín) Martina Rázusa 1129, 010 01 Žilina.
Mobil: 0905 509 090, e-mail: refcintorin@zilbyt.sk.

Cintoríny v správe spoločnosti ŽILBYT: Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica katolícky, Bytčica evanjelický, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilinská Lehota, Starý cintorín Žilina, Nový cintorín Žilina.

Domy smútku v správe spoločnosti ŽILBYT: Dom smútku v Brodne, Márnica v Brodne, Dom smútku v Budatíne, Dom smútku v Bytčici. Dom smútku v Mojšovej Lúčke, Dom smútku v Považskom Chlmci, Dom smútku v Trnovom, Dom smútku vo Vraní, Dom smútku v Zádubní, Dom smútku v Zástraní, Zvonica v Zástraní, Dom smútku starý cintorín v Žiline.

Slávnostné otvorenie priestorov novej žilinskej mestskej spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. sa uskutočnilo v pondelok 17. decembra na Nanterskej ulici na Vlčincoch za účasti primátora mesta Žilina Igora Chomu a konateliek spoločnosti Moniky Bánovcovej a Jarmily Beszédesovej. Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. bude spravovať mestské nájomné byty a nebytové priestory Mesta Žilina. Založenie spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. bolo schválené na mestskom zastupiteľstve dňa 21. júna 2012. Jediným spoločníkom a stopercentným vlastníkom je Mesto Žilina. Hlavnou činnosťou spoločnosti bude správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta, ktoré bude vykonávať všetky práva a povinnosti spoločníka a zakladateľa v spoločnosti, vždy na základe predchádzajúceho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline. Od 1. januára 2013 bude v správe spoločnosti 980 bytov a 68 nebytových priestorov vrátane garáží.

PhDr. Pavol Čorba, text prevzatý z web. stránky Mesta Žilina: www.zilina.sk.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 5044

[0] Komentárov

Pridať komentár