Ľubo Bechný — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/22

Ľubo Bechný

premietanie (slideshow)
Ľubo Bechný

Ing. Ľubomír Bechný

Kostol sv. Štefana-kráľa Dolné Rudiny
(Foto: 28. 12. 2012)

Ing. Ľubomír Bechný privítal účastníkov vianočného koncertu, hostí a Zbor starej hudby ARCUS v Kostole sv. Štefana-kráľa a oboznámil ich o histórii kostola a novom filme. Po filme nasledoval vianočný koncert v podaní Zboru starej hudby ARCUS pod vedením Diány Marosz. Odznelo 16 skladieb prevažne z obdobia 14 - 17 storočia.

Príhovor Ľuba Bechného. Vážený pán farár Špánik, milí priatelia! Ďakujem pánu farárovi Špánikovi a miestnej farnosti za milé prijatie v tomto chráme. Ďakujem aj vám všetkým, že ste si našli čas a prišli sem v tomto sviatočnom období. Dovoľte mi povedať pár slov ku vzniku filmu, ktorý o chvíľu uvidíme v prvej verejnej premiére. Keď ma pred časom môj spolupracovník Pavol Piroha z Kysuckého Nového Mesta oslovil s nápadom urobiť film o Kostole sv. Štefana, národnej kultúrnej pamiatke z 13. storočia, ostal som zaskočený. Kládol som si otázku, akým spôsobom priniesť dnešnému modernému človekovi informáciu o 700. rokov starej historickej pamiatke.
Nakoniec som sa rozhodol oživiť film o piesne v podaní zboru starej hudby ARCUS, ktorý sa zameriava na stredovekú cirkevnú hudbu, a s týmto kostolom je do určitej miery prepojený. Dá sa povedať, že je to domovská farnosť spevákov Arcusu. Pri tvorbe filmu sme pátrali tiež po nejakom príbehu, legende, ktorá by súvisela s históriou kostola a ktorá by sa zároveň stala ústredným motívom, na ktorom by sme mohli film postaviť. Zdá sa však, že okrem neistej povesti, že tu kôň kráľa Štefana stratil podkovu, keď tadiaľto prechádzal, sa ku kostolu žiadna iná zaujímavá legenda neviaže, alebo sme ju neobjavili. Je to možno aj tým, že tu dlhé roky nebola samostatná farnosť a záznamov zo života zboru je veľmi málo. Možno je to výzva pre žilinských historikov, aby niečo také odkryli.
Žilinský zbor stredovekej hudby Arcus, ktorý sa nakoniec stal zaujímavým motívom filmu, funguje v Žiline od r. 2004. Založili ho manželia Diana a Ján Maroszovci. To, čo je zaujímavé, že paní Diana Marosz je Maďarka pochádzajúca z Budapešti. Nielen, že prejavila už v časoch štúdií záujem o slovenčinu, ale našla na Slovensku aj svojho životného partnera Janka. Ako vedúca spevokolu pomáha svojim poslucháčom objavovať čaro starých kresťanských piesní. Spomeniem milú telefonickú príhodu z posledných dní. Keď som Diane volal či nepotrebuje s niečím pomôcť, napríklad kúpiť sviečky k piesni Tichá noc, povedala mi - "ale Ľubo, Tichá noc sa dnes spieva úplne všade. Predsa nebudeme spievať v kostole rakúsku koledu. Pridáme radšej nejakú našu - slovenskú.
A tak je to snáď správne, aby sa práve vo vianočnom období stretli na tejto pôde ľudia rôznej národnosti, vierovyznania a spoločne sa oddali kráse vianočnej hudby. V týchto dňoch, kedy si celý kresťanský svet pripomína narodenie Pána Ježiša Krista môžeme spočinúť na mieste, kde generácie vyše 700 rokov chvália Boha a utiekajú sa k nemu v modlitbách. A zatiaľ čo vonku zúri neistota, hospodárska kríza, nedostatok dôvery, korupcia a všeličo iné, tu za týmito múrmi sa môžeme cítiť bezpečne.
Skôr ako o chvíľu odovzdám slovo poslancovi mesta a kulturológovi Petrovi Ničíkovi, dovoľte mi poďakovať sa všetkým tým, ktorá sa nejakým spôsobom podieľali na výrobe tohoto filmového dokumentu. Ďakujem mestu Žilina za finančnú podporu filmu, ktorý bol podporený z grantového systému mesta, kolegovi Pavlovi Pirohovi, Jarmile Čičkovej, ktorá nám pomohla s komentárom, speváčke Arcusu Márii Sabovej, ktorá nahovorila slovenský komentár, Marte Orlíkovej za preklad i nahovorenie anglického komentára.
Keď v úvode filmu zaznie organová skladba v podaní Marty Gáborovej, budete počuť autentický organ tohto kostola. Ďakujem tiež za pomoc, otvorenosť a trpezlivosť pánovi kostolníkovi Ladislavovi Štefancovi i pánu farárovi Ivanovi Špánikovi. V neposlednej rade ďakujem všetkým spevákom Arcusu, ktorí vystúpili vo filme, menovite: Katarína Boďová, Katarína Filipová, Eduard Hudec, Tomáš Hupka, Zuzana Chochuľová, Ján Marosz, Ľudmila Masná, Mária Sabová, Roman Stránsky, Jozef Šuška. Za všetkých vás dovoľte, aby som poďakoval kyticou ruží vašej umeleckej vedúcej Diáne Marosz.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1706

[0] Komentárov

Pridať komentár