Všivák v Parku Ľudovíta Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

103/116

Všivák v Parku Ľudovíta Štúra

premietanie (slideshow)
Všivák v Parku Ľudovíta Štúra

Potok Všivák v Parku Ľudovíta Štúra

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 29. 9. 2012)

Park založil na bývalých pasienkoch Svinské pažite v roku 1941 mestský záhradník Jozef Červinka južne od centra mesta. V päťdesiatich rokoch bola v parku aj obora, ale po roku 1960 začal park pustnúť. Po roku 1985 prešiel rekonštrukciou. Boli vybudované chodníky s pevným povrchom a pre deti hojdačky a pieskovisko. Má pretiahnutý tvar, je široký 100 m a dlhý 600 m. Zo západnej strany ohraničuje park frekventovaná Tajovského ulica a z východnej strany Bôrická ulica. Po východnom okraji preteká potok Všivák. Na južnej strane parku bol postavený spolu s parkom penzión s reštauráciou Kamélia podľa projektov opavského architekta Otta Reichnera. V tom čase manželka starostu mesta Vojtecha Tvrdého bola Kamila, rodená Kurhajcová. V novembri 2010 na mieste starého ihriska bolo postavené nové ihrisko. Potok Všivák tečie po celej dĺžke pravého okraja parku. Od okolitej zástavby ho oddeľuje Bôrická ulica. Na konci parku opäť vteká do kanála a pod zemou preteká poppd Ulicu Vojtecha Spanyola, Nám. Andreja Hlinku, železnicu a ústí do rieky Váh. Všivák je neodmysliteľnou súčasťou Parku Ľudovíta Štúra.
V minulých rokoch sa rozprúdila kampaň okolo potoka Všivák, ktorý má v správe Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany (SVK). Ten by ho chcel zatrubniť (tok potoka viesť v potrubí pod zemou), aby nemal náklady na čistenie koryta a záchytných mreží.

Argumenty za uloženie do kanála Všiváka: Nízky prietok spôsobuje jeho zanášanie a zarastanie, šíri sa na ňom hmyz a hlodavce. Koryto si v súčasnosti vyžaduje náročnú a nákladnú údržbu a aj napriek tomu nespĺňa úlohu bezpečného prevedenia povodňových prietokov. Niekoľkokrát do roka sa upchajú mreže v mieste, kde koryto prechádza do kanála a potok sa vyleje. Stáva sa to najmä počas silných letných búrok. Po výdatnejších dažďoch sa do Všiváka dostane aj časť splaškových vôd z verejnej kanalizácie, ktoré sa usadia na dne alebo zachytia na brehu a tam hnijú a zapáchajú.

Argumenty proti uloženiu do kanála Všiváka: Potok Všivák musí byť súčasťou parku aj naďalej. Správca toku by sa mal viac starať o koryto potoka a častejšie ho čistiť. Sú obavy, že uložením potoka do kanála bude obojsmerná Bôrická ulica, čím sa zvýši premávka automobilov. To by znamenalo, že v parku ubudne zelene. Zakrytie toku by znemožnilo využitie pozitívneho pôsobenia vodného toku Všivák pri dotvorení a obohatení priestoru mestského parku.

Pravdepodobný výsledok. Potok Všivák bude uložený do kanála a bude prekrytý. Namiesto potoka potečie okrajom parku umelý tok poháňaný čerpadlom. V rámci rekonštrukcie parku sa vytvorí umelý tok, ktorý by parkom tiekol aspoň v hornej časti. Tok bude dotovaný, čiže za pomoci čerpadla bude tá voda obiehať. Plánujú sa vybudovať aj fontány. Vodohospodári chcú uložiť potok do podzemného kanála za pomoci eurofondov, o dotáciu požiadali ministerstvo životného prostredia už začiatkom roka 2012. Prekrytie Všiváka a vytvorenie nového koryta má stáť okolo 1,3 milióna eur.

Text o parku je doplnený o historickú časť od Mgr. Petra Štanského, riaditeľa Štátneho archívu Bytča, pobočka Žilina.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1560

[0] Komentárov

Pridať komentár