Všivák pred Parkom Ľ. Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

68/116

Všivák pred Parkom Ľ. Štúra

premietanie (slideshow)
Všivák pred Parkom Ľ. Štúra

Mostík ponad potok Všivák pri Parku Ľudovíta Štúra

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Mostík pre peších a cyklistov ponad potok Všivák na začiatku Parku Ľudovíta Štúra.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1105

[0] Komentárov

Pridať komentár