Všivák pred Parkom Ľ. Štúra — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

67/116

Všivák pred Parkom Ľ. Štúra

premietanie (slideshow)
Všivák pred Parkom Ľ. Štúra

Vyústenie potoka Všivák na povrch pred Parkom Ľudovíta Štúra

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Na tomto mieste, na začiatku Parku Ľudovíta Štúra (bývalý Sad mieru), opäť je vedené na povrchu koryto potoka Všivák. Potok Všivák tečie po celej dĺžke pravého okraja parku. Od okolitej zástavby ho oddeľuje Bôrická ulica. Na konci parku opäť vteká do potrubia a pod zemou preteká pod Ul. Vojtecha Spanyola, Nám. Andreja Hlinku, železnicu a ústí do rieky Váh.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1077

[0] Komentárov

Pridať komentár