Všivák pod Bôrickou ulicou — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

65/116

Všivák pod Bôrickou ulicou

premietanie (slideshow)
Všivák pod Bôrickou ulicou

Potok Všivák pod Bôrickou ulicou

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Na tomto mieste bolo v minulosti koryto potoka Všivák vedľa Bôrickej cesty vľavo, na mieste terajšieho chodníka pre peších. Tu bol Všivák najviac znečistený, neupravený, zarastený náletovými drevinami a plný hlodavcov. Vtekali do neho splašky z okolia a nesmierne zapáchal. Pri výstavbe Obytného súboru Amfiteáter (teraz Obytný komplex EUROHOME Residential Complex) bolo koryto potoka zatrubnené. Na jeho mieste pribudol chodník pre peších so zámkovou dlažbou, obrubníky a na Bôrickej ulici bol položený nový asfaltový koberec. Všetko na náklady investora. Potok Všivák vyteká na povrch až pri Parku Ľudovíta Ľudovíta Štúra (bývalý Sad mieru).

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 997

[0] Komentárov

Pridať komentár