Potok Všivák pri Tajovského ul. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

52/116

Potok Všivák pri Tajovského ul.

premietanie (slideshow)
Potok Všivák pri Tajovského ul.

Koryto potoka Všivák pri Tajovského ulici na Bôriku

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 11. 6. 2009)

Za kovovým zábradlím na Tajovského ulici preteká potok Všivák. Z druhej strany je tok potoka oddelený záhradami rodinných domov. Od zastávky MHD sa tok potoka mierne odkloní doprava, preteká medzi športovým areálom a rodinným domom so záhradou. Z Tajovského ulice vedie cez kovovú lávku chodník pre peších na Bôrickú ulicu. Tu opäť vteká potok do podzemia. Pri výstavbe Obytného súboru Amfiteáter (teraz Obytný komplex EUROHOME Residential Complex) bolo koryto potoka zatrubnené aj v jeho okolí. Na jeho mieste pribudol chodník pre peších. Na tomto úseku bol v minulosti Všivák najviac znečistený, až z neho bola zapáchajúca stoka. Tento znečistený potok tiekol okrajom Parku Ľudovíta Štúra až po jeho zatrubnenie na konci parku.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1133

[0] Komentárov

Pridať komentár