Potok Všivák pri Tajovského ul. — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

46/116

Potok Všivák pri Tajovského ul.

premietanie (slideshow)
Potok Všivák pri Tajovského ul.

Potok Všivák pri Tajovského ulici na Bôriku

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Hneď za zastávkou MHD Tulipánová na Tajovského ulici preteká potok Všivák. Na týchto miestach býva najviac znečisťovaný od plastových fliaš, ktoré do koryta vhadzujú nedisciplinovaní cestujúci – študenti a učni neďalekej strednej školy. Zvýšený prietok toku, hlavne počas dažďa, odnáša plastové fľaše a iný odpad až na koniec Tajovského ulice, kde sa zachytáva do mreží pred vtokom do potrubia v podzemí. Všivák sa tu vylieva a spôsobuje škody na majetku. Od zastávky MHD sa tok potoka mierne odkloní doprava a asi po 100 metroch pri Bôrickej ceste opäť vteká do podzemia. V minulosti bol v tomto úseku tok potoka otvorený, ale bola tu z neho už len stoka, ktorá tiekla okrajom Parku Ľudovíta Štúra až po jeho zatrubnenie na konci parku. V tomto úseku, medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou, bývalé harmanovské vedenie mesta súhlasilo so zakrytím toku potoka v rkm 3,014 – 3,680, ktorý predložil správcu toku Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca parku na Tajovského ulici je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1066

[0] Komentárov

Pridať komentár