Potok Všivák na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

38/116

Potok Všivák na Bôriku

premietanie (slideshow)
Potok Všivák na Bôriku

Malebný tok potoka Všivák medzi Oravskou a Tajovského ulicou na Bôriku

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Medzi Oravskou a Tajovského ulicou tečie Všivák poza záhradky rodinných domov. Okolo potoka vedie chodníček pre obyvateľov na Oravskej ulici k zastávke MHD Tulipánová.

Potok Všivák je asi 5 km dlhý, pramení južne od mesta a takmer po celej svojej dĺžke preteká v intraviláne mesta. Na sídlisku Solinky má pravostranný prítok malého potôčika z neďalekého lesoparku Chrasť. Popod celé sídlisko Solinky je potok vedený už v potrubí. V krátkom úseku medzi Centrálnou a Bôrickou ulicou a cez Park Ľudovíta Štúra tečie po povrchu. Od konca Tajovského ulice je už vedený v potrubí až po ústie do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1157

[0] Komentárov

Pridať komentár