Potok Všivák na Solinkách — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

26/116

Potok Všivák na Solinkách

premietanie (slideshow)
Potok Všivák na Solinkách

Potok Všivák na Solinkách

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Potok Všivák krátko pred vtokom do kamenného potrubia na začiatku sídliska Solinky. Kovová mreža zachytáva hrubé nečistoty, aby sa neupchalo podzemné potrubie. Vtok do potrubia je vzadu za nákupným centrom DAPA na Obvodovej ulici (popisné Prielohy). Odtiaľto už preteká Všivák popod celé sídlisko Solinky a vyteká na povrch až za Centrálnou ulicou neďaleko pivárne Drevená krava. V podzemí má ešte pravostranný prítok malého potoka z lesoparku Chrasť. Tento vteká do potrubia neďaleko pivárne Zámoček pri obratisku trolejbusov Jaseňová.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1349

[0] Komentárov

Pridať komentár