Potok Všivák — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

13/116

Potok Všivák

premietanie (slideshow)
Potok Všivák

Potok Všivák

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Potok Všivák tečie od prameňa v hustom trávnatom poraste, miestami bažinatom teréne, smerom na sever k sídlisku Solinky. Všivák pramení južne od mesta, je asi 5 km dlhý a takmer po celej svojej dĺžke od juhu na sever preteká intravilánom mesta. Po celom svojom toku má len jeden pravostranný prítok na sídlisku Solinky z neďalekého lesoparku Chrasť. Takmer po celom toku mestom je už zatrubnený. Odokrytý je len na dvoch miestach na Bôriku. Na konci Parku Ľudovíta Štúra (bývalý Bôrický park) vteká naposledy do potrubia a ústí do rieky Váh.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1018

[0] Komentárov

Pridať komentár