Prameň potoka Všivák — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/116

Prameň potoka Všivák

premietanie (slideshow)
Prameň potoka Všivák

Prameň potoka Všivák

Putovanie potokom Všivák od prameňa do ústia rieky Váh
(Foto: 28. 7. 2012)

Prameň potoka Všivák za sídliskom Solinky v katastri obce Rosina. Všivák pramení južne od mesta v katastri obce Rosina. Je asi 5,7 km dlhý a takmer po celej svojej dĺžke na území mesta od juhu na sever preteká jeho intravilánom. Od prameňa tečie najskôr na západ a potom sa na území mesta stáča a tečie na sever cez mesto a napokon ústí do rieky Váh. Má len jeden pravostranný prítok na sídlisku Solinky z neďalekého lesoparku Chrasť, ktorý je od Obvodovej ulice neďaleko obratiska trolejbusov Jaseňová zatrubnený. Potok Všivák od svojho prameňa voľne preteká neupraveným prírodným korytom. Od okraja sídliska Solinky až po Centrálnu ulicu je už zatrubnený. Na Centrálnej ulici sa nachádza redukovaný rozdeľovací objekt na odľahčenie toku smerom do Rajčianky. Od nej potok voľne preteká medzi zástavbou na Bôriku, ďalej tečie upraveným korytom okolo východnej strany Parku Ľudovíta Štúra až po koniec parku, odkiaľ tečie v podzemí až po vyústenie do rieky Váh. Na území Bôrika je čiastočne zatrubnený v okolí bývalého amfiteátra. Popod mesto preteká zatrubnený potok po Ulici Vojtecha Spanyola, Ulici republiky, Námestia Andreja Hlinku, západným okrajom Sadu SNP a pokračuje vyústením do rieky Váh. Pri Ulici P. O. Hviezdoslava a železničnej trate je ešte možné vidieť krátky úsek toku Všiváka.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2356

[1] Komentárov

macej - Sobota 29 December 2012 01:05

Je to naozaj prameň Všiváka? Alebo len ľavý prítok potôčika prameniacého pri záhradkárskej osade v lesoparku?
Pridať komentár