Prvý vodovod do Žiliny — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

25/28

Prvý vodovod do Žiliny

premietanie (slideshow)
Prvý vodovod do Žiliny

Dvojkomorový podzemný vodojem na Bôriku z roku 1908

Ulica Na Malý Diel v Žiline
(Foto: 7. 9. 2012)

Prvý vodovod do Žiliny. V roku 1908 začala do Žiliny pritekať voda z prvého verejného vodovodu. Až dovtedy boli Žilinčania zásobovaní z verejných a súkromných studní. Využívali aj pramenitú vodu zo Studničiek a z rieky Váh a Rajčianka. Mesto požiadalo Zdravotný odbor Kráľovského vodohospodárskeho riaditeľstva v Budapešti o vypracovanie projektu na gravitačný vodovod. Stavbu dokončili 28. septembra 1908. Výdatnosť Dedovho prameňa v Turskej doline, ktorý ho zásoboval, bola 41 litrov za sekundu. Mal prvotriednu akosť vody. Vodovod tvorilo aj viac ako deväťkilometrové prívodné liatinové potrubie s priemerom 12,5 cm, dvojkomorový podzemný vodojem v Žiline na Bôriku, rozvodné potrubia z vodojemu po šachtu v križovatke ulíc Horný val a Bottova, vnútorný zásobný okruh a uličné rozvody.

Viac o tomto diele, ale aj o zásobovaní mesta vodou z jednotlivých zdrojov v okolí, si prečítajte v našej wiki od Ladislava Kaveckého v Žilinských novinách a od spoločnosti SeVaK Žilina po kliknutí na web. odkaz: Prvý vodovod do Žiliny.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 700

[0] Komentárov

Pridať komentár