Vojnový cintorín na Bôriku — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

28/28

Vojnový cintorín na Bôriku

premietanie (slideshow)
Vojnový cintorín na Bôriku

Reliéf SNP na Vojnovom cintoríne Bôrik

Ulica Na Malý Diel v Žiline
(Foto: 9. 9. 2012)

Reliéf SNP bol odhalený 29. 8. 1979 na počesť 35. výročia povstania na vtedajšom Námestí SNP – na balustráde pod farským kostolom. Je od akademického sochára Ladislava Beráka. Na reliéfe je verš Miloslava Válka:

"Ó do boja si volala matka vlasť a my pre život sme išli."

Reliéf má rozmery 7,5 x 2,7 m a finančné náklady na reliéf, inštalovanie a stavebné úpravy boli vo výške 2.994.000 Kčs. Výstavba bola v akcii Z. Začiatkom 90-tych rokov bol premiestený na Bôrik.
Reliéf bol odliaty v poľskom meste v Gliwice v r. 1979, Na jeho ľavej strane je uvedená skratka GZUT POLSKA 1979 čo je skratka a značka spoločnosti: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych – Glivický podnik technických zariadení. Jej terajší názov je: Gliwickie Zakłady Urządzeń Technicznych „GZUT” Spółka Akcyjna. Webový odkaz na spoločnosť: www.gzut.pl.Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 731

[0] Komentárov

Pridať komentár