Spolok sv. Vojtecha v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

5/5

Spolok sv. Vojtecha v Žiline

premietanie (slideshow)
Spolok sv. Vojtecha v Žiline

Spolok sväteho Vojtecha, predajňa v Žiline

(Foto: 2. 3. 2007)

Spolok sv. Vojtecha, Mariánske námestie 23, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/562 07 95, e-mail: zilina@ssv.sk, web: www.ssv.sk/.

História: Prvé valné zhromaždenie Spolku sv. Vojtecha bolo dňa 4. septembra 1870 v Trnave. V roku 1870 Spolku sv. Vojtecha začali vychádzať Radlinským založené Katolícke noviny a od roku 1871 začal vydávať školské učebnice pre ľudové školy a Pútnik svätovojtešský. Po rozpade Rakúsko-Uhorska a vznikom ČSR, mimoriadne valné zhromaždenie zvolilo nový výbor a vyhlásilo obnovu členstva. V nových podmienkach sa činnosť SSV začala oživovať. Spolok zvyšoval počet vydaní kníh i periodík, zlepšoval tlačiareň, kniháreň, doplňoval svoje múzejné a literárne zbierky, pokračoval v budovaní knižnice. Rozvoj Spolku potvrdzoval aj rast členstva a jeho rozšírenie do všetkých kútov Slovenska i za hranice. V roku 1951 bolo SSV odňaté vydavateľské právo, nastalo poštátnenie kníhtlačiarne a knihárne, odobratie Múzea Františka R. Osvalda, zánik časopisov a dokonca od roku 1953 SSV ako organizácia, ktorá mala vyše 247 000 členov doma i za hranicami musela zrušiť členskú základňu. V decembri 1989 začala sa obnova Spolku sv. Vojtecha, budovala sa nová členská základňa s miestnymi skupinami SSV a obnovilo sa zasielanie kalendára Pútnika svätovojtešského. Spolok sv. Vojtecha od roku 1870 vydal viac ako 33 miliónov kusov kníh a vyše 200 miliónov čísel novín a časopisov. Je vydavateľom Katolíckych novín, Duchovného pastiera, Liturgie, Adoremus Te.
(História prevzatá zo stránky SSV www.ssv.sk/)Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 6769

[0] Komentárov

Pridať komentár