Kníhkupectvo Lúč v Žiline — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/5

Kníhkupectvo Lúč v Žiline

premietanie (slideshow)
Kníhkupectvo Lúč v Žiline

Kníhkupectvo Lúč v Žiline

(Foto: 2. 3. 2007)

Kníhkupectvo Lúč, Mariánske nám. 23, 010 01 Žilina.
Tel.: 041/562 63 58.

LÚČ, Vydavateľské družstvo Bratislava, Špitálska 7, 811 01 Bratislava.
Tel.: 02/6042 12 31, e-mail: luc-predaj@stonline.sk, web: www.luc.sk.

História vydavateľstva: Zakladateľom katolíckeho vydavateľstva je kardinál Ján Chryzostom Korec. Vydavateľstvo bolo založené 29. 12. 1989 pod názvom: LÚČ, vydavateľské družstvo Bratislava. Vydavateľská činnosť je rozvinutá do jedenástich edícií: Knižnica viery, Pramene, Flos Carmeli, Poézia, Viera Nádej Láska, Životné cesty, Slovom k Bohu, Deťom, Zrkadlenie, Libri historiae Slovaciae a Libri Europeae. Do októbra 2005 vyšlo v predmetných edíciách 546 kníh. Ťažiskom vydavateľskej činnosti je pôvodná slovenská tvorba a knihy pre deti. Vydavateľstvo vydalo stopäťnásť diel z pera sedemdesiatich slovenských autorov. Najväčší medzinárodný úspech dosiahol titul Jána Chryzostoma Korca Od barbarskej noci, ktorý bol preložený do šiestich jazykov a vyšiel v Taliansku, Francúzsku, Rakúsku, Poľsku, Chorvátsku a v USA. Najnáročnejšie dielo z produkcie vydavateľstva je Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska, dielo lexikálneho charakteru prof. Milana S. Ďuricu Dejiny Slovenska a Slovákov a dielo kardinála Jána Chryzostoma Korca Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou.
(Text histórie je prevzatý z web stránky Kníhkupectvo Lúč – www.luc.sk/)Kategórie
Publikované
Rozmery 792*600
Návštev 10468

[0] Komentárov

Pridať komentár