Michal Maximilián Scheer — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/64

Michal Maximilián Scheer

premietanie (slideshow)
Michal Maximilián Scheer

Ing. arch. Michal Maximilián Scheer

Štátna ľudová škola v Žiline
(Foto: 18. 4. 2008)

Štátna ľudová škola Na Závaží 2 bola postavená v rokoch 1932 - 1933 podľa projektov Ing. arch. Michala Maximiliána Scheera. Stavebník objektu bol štát. Po celý čas budova slúžila na školské len na školské účely. Na návrh primátora Žiliny Ing. Jána Slotu, poslanci MsZ na svojom zasadnutí 20. februára 2006 súhlasili s odpredajom budovy ZŠ Na Závaží Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Žilina - Mesto za symbolickú 1,- Sk. Dnes sa v budove nachádza Spojená škola Kráľovnej pokoja s Gymnáziom Kráľovnej pokoja a Základnou školou sv. Cyrila a Metoda.

Michal Maximilián Scheer (1902 – 2000) sa narodil v Považskej Bystrici, vyštudoval architektúru na Vysokom učení technickom v Brne (1925). Začal pôsobiť v Žiline, kde v krátkom čase navrhol množstvo stavieb, najmä bytových, ale tiež administratívnych, obchodných a školských. Skupinu obytných domov družstva Svojdom, Obytný a obchodný dom Grossmann na Pivovarskej 2 (1929), Ľudová škola na Závaží, Finančný palác na Hodžovej 11 (1929), pavlačový dom r.k. fary na ulici Spanyola 11 (1931) a Obchodný dom Hustý na Národnej ulici 27 (1946). Počas II. svetovej vojny pracoval pre Ružomberské papierne. Tu vytvoril vstupný areál továrne, viaceré obytné domy a jednu z dominánt centra mesta – administratívnu budovu. V roku 1948 sa stal spoluzakladateľom Stavoprojektu na Slovensku a viedol krajský ateliér v Žiline. V 50. rokoch bol uväznený a následne sa presťahoval do Nitry, kde žil až do svojej smrti. V roku 1965 dostal Cenu Dušana Jurkoviča, v roku 1967 mu udelili štátne vyznamenanie Za zásluhy o výstavbu a Spolok architektov Slovenska mu udelil v roku 1992 Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo. Michal M. Scheer patril k najvýznamnejším tvorcom modernej a funkcionalistickej architektúry na Slovensku.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1013

[0] Komentárov

Pridať komentár