Dadanova kníhtlačiareň — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Dadanova kníhtlačiareň

premietanie (slideshow)
Dadanova kníhtlačiareň

Dadanova kníhtlačiareň

Spoznávame Žilinu
(Foto: 21. 8. 2008)

Študovaním archívnych dokumentov odhaľujeme tajomnú históriu a prichádzame na mnohé, v súčasnosti ináč prezentované skutočnosti. Mýliť sa je ľudské. Aj my sme sa nevedomky pomýlili. Štúdiom rôznych literárnych prameňov sme v tretej časti mylne uviedli, že Dadanova kníhtlačiareň sa nachádzala vo Folkmanovom dome na Bottovej ulici. Podľa výskumu Mgr. Petra Štanského sa Dadanova kníhtlačiareň nachádzala na rohu dnešnej Sládkovičovej ulice a Dolného valu najmenej od roku 1693. Jej majiteľ, Ján Dadan st., český exulant, bol prvým známym kníhtlačiarom v Žiline. Jeho otec Lukáš Dadan, českobratský kňaz, odišiel do exilu z Přerova v roku 1628 a usadil sa v Púchove. Ján Dadan st., ktorého dátum narodenia nepoznáme, bol ženatý s Alžbetou, rod. Vetterinovou (Wetterinovou). Jej otec Pavol Vetterin (Wetterin) kúpil v roku 1664 pre zaťa kníhtlačiareň v Trenčíne od Nikodéma Čižeka a preniesol ju do Žiliny, kde ju Ján Dadan st. prevádzkoval od roku 1665. Doposiaľ však nevieme, kde tlačiareň bola vtedy umiestnená. Po jeho smrti (1673 alebo 1674) spravovala tlačiareň jeho manželka Alžbeta, od roku 1685 syn Ján Dadan ml.(1662–1704). Ten spolu s manželkou (dcéra žilinského richtára Timotea Malucha) v roku 1693 kúpili dom na rohu dnešnej Sládkovičovej ulice a Dolného valu (dnes Sládkovičova 6), kde bolo nielen ich bydlisko, ale i tlačiareň. Tlačiareň tu bola aj po jeho smrti až do roku 1717, keď ju premiestnili do Púchova. Budovu po smrti Jána dadana ml. zdedila jeho sestra Anna Chrastinová, ktorá ju v roku 1726 predala murárskemu cechmajstrovi Václavovi Adamicovi. Jeho dedičia dom vlastnili až do roku 1922, kedy ho predali obchodníkovi Jozefovi Betterovi. Betterov dom, ako ho Žilinčania nazývali, pred asanáciou v roku 1998 slúžil ako sklad pre Dom záhradkárov. V súčasnosti na jeho mieste stojí polyfunkčný objekt. Význam tlačiarne bol veľký nielen pre Žilinu, ale i celé Slovensko, pretože v tom čase tu bolo málo tlačiarní. Bola nositeľkou kultúry i vzdelania. Vydávala najmä náboženskú literatúru, ale aj slovenské a maďarské učebnice a ľudovýchovné diela. Tlačili sa tu knihy v slovenskom, latinskom, nemeckom, gréckom, maďarskom i hebrejskom jazyku. Pre zaujímavosť, v literatúre sa mylne spája Dadanova kníhtlačiareň s Folkmanovským domom oproti radnici (dokonca aj v Lombardiniho diele Niekdajšia žilinská knihtlačiareň), pretože Jána Dadana mladšieho v tomto dome veľmi chorého opatrovali (nemal deti a manželka mu už zomrela), tu aj zomrel a konala sa tu s ním aj posledná rozlúčka. Zomrel 26. júla 1704, rozlúčka s nim bola na druhý deň a pochovali ho na cintoríne pri Kostole sv. Štefana kráľa. Je však pozoruhodné, že v matrike mŕtvych vedenej Danielom Krmanom je napísané, že Dadana pochovali až 3. augusta 1704 za veľkej účasti a chválospevu zúčastnených žilinských evanjelikov. Mohli by sme to interpretovať tak, že išlo skôr o posmrtnú rozlúčku pre verejnosť i ako akt vďaky a posilnenie evanjelického ducha, pretože v tom čase práve prebiehala rekatolizácia mesta.

Autor: Patrik Groma. Zdroj: spracované z knižných publikácií, archívnych dokumentov a pripravovanej knihy autora.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina). Foto: Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina.

Text prevzatý z webovej stránky www.patrikgroma.eu. - Historický chodník.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 961

[0] Komentárov

Pridať komentár