DOMKA Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

3/5

DOMKA Žilina

premietanie (slideshow)
DOMKA  Žilina

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina

(Foto: 7. 10. 2005)

DOMKA – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina, Rajecká 17, 010 01 Žilina.
Tel.: 00421/(0)41/724 19 14, e-mail: zilina@domka.mladez.sk, web: www.domkazilina.mladez.sk

DOMKA Združenie saleziánskej mládeže je mládežníckou organizáciou s celoslovenskou pôsobnosťou zaregistrovanou ako občianske združenie v roku 1991. Na Slovensku pôsobí DOMKA v 33 samostatných strediskách. Jedným z najväčších stredísk s vlastnou právnou subjektivitou je stredisko v Žiline. Počtom členov sa približuje k 1 000, z ktorých veľa je dobrovoľnými animátormi venujúcimi sa deťom a mladším rovesníkom. DOMKA v Žiline ako samostatné stredisko vznikla v 15. 4. 1998 a právnu subjektivitu získala 6. 8.1999. Počas rokov pôsobenia v žilinskom regióne v spolupráci so žilinskou komunitou Saleziánov don Bosca a so Saleziánskymi spolupracovníkmi uskutočnila veľa hodnotných projektov. Centrum pôsobenia je na Oratóriu v žilinskom saleziánskom dome.
(Text prevzatý z web stránky www.domkazilina.mladez.sk – DOMKA, Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Žilina.)Kategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 1981

[0] Komentárov

Pridať komentár