PhDr. Ing. Juraj Popluhár — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

9/12

PhDr. Ing. Juraj Popluhár

premietanie (slideshow)
PhDr. Ing. Juraj Popluhár

PhDr. Ing. Juraj Popluhár, generálny riaditeľ SAD Trenčín, a.s.

18. výročie osláv trolejbusovej dopravy v Žiline

PhDr. Ing. Juraj Popluhár je najvýznamnejší odborník v oblasti dopravy v Žiline, patrí medzi najuznávanejšie osobnosti v tejto oblasti v rámci Slovenska. Jeho pričinením bol obnovený 6. 11. 1992 Dopravný podnik mesta Žiliny (zanikol v r. 1963), ktorého sa stal neskoršie riaditeľom. Pod jeho vedením bol vybudovaný nový areál DPMŽ na Kvačalovej ulici, vozidlový park MHD (autobusy a trolejbusy), vybudovaná trolejbusová doprava. Žilina získala po rokoch opäť významné postavenie v oblasti MHD nielen na Slovensku, ale aj v susednom Česku.

História DPMŽ: Jedným z významných dátumov v histórii DPMŽ je jeho znovuobnovenie (zanikol v r. 1963), ktoré predložil primátor Žiliny Ing. Ján Slota na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Žiline 6.11.1992. Znovuobnovenie DPMŽ inicioval u primátora Žiliny dopravný odborník Ing. Juraj Popluhár. Katastrofálna situácia v MHD neriešená desiatky rokov podnikom ČSAD n.p. Banská Bystrica sa rázne vyriešila rozhodnutím MZ v Žiline. V auguste 1992 kúpilo mesto z vlastných prostriedkov 6 nových sólo autobusov a v septembri 6 kĺbových autobusov (ev. č.100 - 111), zapožičalo (!) ich podniku ČSAD Banská Bystrica, ktorý v tom čase mal zabezpečovať MHD v Žiline. Vozidlá sa stali neskoršie majetkom znovuobnoveného DPMŽ, ktorý začal vykonávať dopravu pod vlastným menom od 1.11.1993. V auguste 1993 prebehla delimitácia majetku, vozidiel a 222 ľudí. S odstupom času sa potvrdilo, že rozhodnutie o obnovení DPMŽ bolo správne. Za niekoľko rokov Ing. Juraj Popluhár vybudoval DPMŽ za finančnej podpory mesta v takom rozsahu, že sa MHD v Žiline zaradila medzi popredné dopravné podniky na Slovensku a bola uznávaná v odborných kruhoch v zahraničí, hlavne v susednej Českej republike.

Novozvolený primátor mesta Žilina Ivan Harman (SDKÚ-DS) zvolal 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline 17. 1. 2007, kde hneď druhým bodom programu boli "Personálne zmeny v obchodných spoločnostiach s podielom Mesta Žilina". Riaditeľ DPMŽ s.r.o. Ing. Juraj Popluhár doobeda pred zasadnutím MsZ, aby predišiel dehonestácii svojej osoby a dlhoročnej práce, požiadal o uvoľnenie z funkcie. Na jeho miesto bol menovaný, ktorý tam už bol aj prítomný, Ing. Igor Gubala, bývalý zamestnanec Žilinskej teplárne. Nezávislý poslanec Patrik Groma sa na zastupiteľstve pozastavil nad politickým menovaním keď povedal, že mohli radšej navrhnúť na miesto riaditeľa DP expremiéra Dzurindu, lebo ten má aspoň na to vzdelanie, aby riadil DPMŽ. Po uvoľnení z funkcie bol PhDr. Ing. Juraj Popluhár menovaný za generálneho riaditeľa SAD Trenčín, a.s.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 2576

[0] Komentárov

Pridať komentár