Ortodoxná synagóga — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Ortodoxná synagóga

premietanie (slideshow)
Ortodoxná synagóga

Ortodoxná synagóga - בית כנסת אורטודוקסי בזילינה

Spoznávame Žilinu
(Foto: 27. 8. 2005)

Snaha ortodoxných židov v Žiline o vytvorenie svojej organizácie vyvrcholila dňa 15. novembra 1921 založením organizácie „Orthodoxo-židovský aut. náboženský modlitebičný spolok v Žiline“. Najväčšiu zásluhu na vzniku spolku mal Samuel Schlesinger, ktorému Židovská náboženská obec dňa 6. januára 1921 odmietla prosbu o uznanie Modlitebného spolku vieroverných židov v Žiline. O toto uznanie sa neúspešne uchádzal aj v roku 1913. Ortodoxní, ktorí pochádzali najmä z východného Slovenska a Podkarpadskej Rusi, sa preto rozhodli odčleniť od Židovskej náboženskej obce. Ich stanovy schválil Referát ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave dňa 20. januára 1923. Židovská náboženská obec podala proti registrácii dňa 13. júla 1923 sťažnosť na Najvyšší správny súd v Prahe, ale ten ju v januári 1925 zamietol. Spory medzi ortodoxnými a neológickými židmi pokračovali počas celého medzivojnového obdobia. Tí si následne jednotlivo postavili svoje nové synagógy, neologickú (písali sme o nej v predchádzajúcom čísle) a ortodoxnú. Ortodoxná synagóga bola postavená na základe stavebného povolenie z 2. júla 1926, stavba bola dokončená a kolaudovaná 18. januára 1927. Posviacka synagógy sa uskutočnila 10. septembra 1927, podľa židovského kalendára 13. Elul 5687. Stavbu projektoval Ing. Armin Windlholz, jeho firma stavbu i uskutočnila. Stavba bola umiestnená v medzivojnovej rezidenčnej zástavbe v časti Závažie, dnes ulica Daniela Dlabača. Ide o jednoduchú stavbu, ktorej dominuje modlitebňa rozdelená na mužskú a ženskú časť predelenú dreveným rastrom nazývaným mechica. Mužská časť sa zachovala takmer v pôvodnom stave. V ženskej časti sa v súčasnosti nachádza expozícia judaík, ktorej väčšinu vystavených exponátov tvoria sakrálne predmety. Oddelené časti sú opticky zjednotené spoločnou predsieňou a verandou so schodiskovým nástupom. Na východnej strane je voľne pristavený Svätostánok (Aron ha-kodeš), ktorý má základ Chrámu v Jeruzaleme. Na okrajoch stoja dva stĺpy pripomínajúce Šalamúnové stĺpy pri vstupe do Chrámu. Vo vnútri Svätostánku je schránka, kde bývali uložené zvitky Tóry, ktoré sú najcennejším a najdôležitejším predmetom v synagóge. Svätostánok je zakrytý bohato zdobeným závesom s vyobrazením koruny. Na hornej časti Svätostánku sa nachádzajú Mojžišove dosky s Desatorom Božích prikázaní. Uprostred modlitebne je umiestený almeron, kde sa čítalo z posvätnej Tóry. Tá sa sem prenášala pred bohoslužbami zo Svätostánku. Lavice v modlitebni sú usporiadané v radách a smerujú čelom k Svätostánku. Fasáda budovy je v izraelských národných farbách – modrej a bielej, ktoré odkazujú na náboženskú tradíciu (farby židovského modlitebného plášťa talitu). V suteréne synagógy sa nachádzal v minulosti rituálny kúpeľ (mikve). Interiér modlitebne je v súčasnosti v neporušenom stave so zachovaným pôvodným mobiliárom s geometrickým dekorom z 20. rokov minulého storočia. Modlitebňa sa aj dnes využíva na duchovné účely a na pravidelné stretnutie členov a sympatizantov Židovskej náboženskej obce v Žiline.

Autor: Patrik Groma. Zdroj: spracované z knižných publikácií, archívnych dokumentov a pripravovanej knihy autora.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (Štátny archív v Bytči, pobočka Žilina), Jozef Feiler (administrátor Žilina Gallery), Milan Novák (vysokoškolský pedagóg).

Text prevzatý z webovej stránky www.patrikgroma.eu.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 597

[0] Komentárov

Pridať komentár