Chevra Kadiša Žilina — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

17/20

Chevra Kadiša Žilina

premietanie (slideshow)
Chevra Kadiša Žilina

Žilinský svätý židovský spolok Chevra Kadiša

Chevra Kadiša – חברה קדישא – Chevra kadisha

Presný dátum založenia Žilinského židovského pohrebného spolku Chevra Kadiša nie je známy. Podľa pečiatky žilinskej Chevra Kadiša to bol rok 1852. V roku 1934 však Chevra Kadiša oslavovala 80. výročie svojho vzniku. 4. marca 1934 sa pri tejto príležitosti konalo valné zhromaždenie pod vedením vtedajšieho predsedu Heinricha Nürbega. Podľa tohto vychádza vznik spolku až o dva roky neskoršie, teda rok 1854. Vznik spolku do roku 1852 datuje aj dlhoročný riaditeľ žilinskej židovskej ľudovej školy Jozef Šalgo. Podľa neho prvým predsedom spolku bol Ensel Schusdek. Stanovy spolku schválilo uhorské ministerstvo vnútra 12. decembra 1888. Na konci 19. storočia mala Chevra Kadiša necelých 100 členov. Predsedom spolku bol v roku 1913 Samuel Schlesinger, pokladníkom Alexander Freyberger. Na mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa konalo v roku 1913 sa mali vyriešiť pripomienky k stanovám. Jednou z hlavných otázok bol názov spolku. Ministerstvo trvalo na jeho zmene zo "Žilinský svätý spolok Chevra Kadiša" na "Žilinský svätý židovský spolok Chevra Kadiša". Okrem toho malo ešte menšie pripomienky k ustanoveniam o vyberaní členských príspevkov, pravidlám používania pohrebného voza a vyberaniu poplatkov za miesta na cintoríne. Podľa stanov bolo účelom spolku opatrovanie židovských chorých, ktorí boli chudobní, ďalej pochovávanie a udržiavanie poriadku na cintoríne, podpora dobročinných inštitúcií a židovských škôl. Ďalšie ustanovenia schválených stanov hovoria o právach a povinnostiach členov, starostlivosti o chorých, zaobchádzanie s mŕtvymi, rozdeľovanie hrobových miest, spomienke na zomrelého člena, o orgánoch a organizácii spolku. V rokoch 1. svetovej vojny sa spolok čo najviac snažil podporovať chudobných židov. V roku 1918 mal spolok 150 členov.

Zdroj: Frankl, Peter; Frankl, Pavol: "Židia v Žiline", Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, 2009, s. 42 a 43.[ zastaviť premietanie (slideshow) ]

Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 1325

[0] Komentárov

Pridať komentár