Hotel Hungária — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

2/3

Hotel Hungária

premietanie (slideshow)
Hotel Hungária

Hotel Hungária

Spoznávame Žilinu
(Foto: 26. 6. 2012)

V roku 1894 kúpil Adolf Munk s manželkou Rózou Steinovou dva staré domy pri stredovekej Dolnej bráne. Tá tu stála najmenej od roku 1474.
Tento dátum je v histórii mesta známy ako rok oslobodenia mesta od mimoriadnych daní kráľom Matejom, pretože mesto malo veľké výdavky na stavbe mestského opevnenia s Dolnou a Hornou bránou. K Dolnej bráne, zbúranej v polovici 19. storočia, pôvodne viedla Ulica k dolnej bráne, od roku 1849 Platea aurea, teda Zlatá ulica. Jej názov bol odvodený asi od toho, že ju osvecovalo zapadajúce slnko. Koncom 19. storočia sa ulica volala aj Unter Thor – Za bránou, potom po roku 1913 ako Deák Ferenz Gasse, alebo utca, teda ulica.
Od februára 1919 ulica nepretržite nesie názov Hodžova ulica. Hostinský Adolf Munk tu postavil v roku 1911 hotel Hungária (dom č. 18) ako zábavné a kultúrne centrum mesta. Okrem hotela sa v ňom v roku 1913 nachádzala kaviareň, kino a divadlo Apollo. Bol to jeden z najznámejších a najlepších zábavných podnikov v Žiline s pravidelnými vystúpeniami, plesmi a zábavami. Zaujímavosťou je, že v rokoch 1919 až 1920 sa v hoteli konali pravidelné konferencie sociálnych demokratov a marxistov nielen zo Slovenska, ale aj z okolitých štátov. To však už Adolf Munk nežil, zomrel ako 62 ročný v roku 1913 a dom zdedili jeho dvaja synovia a dve dcéry.
Po roku 1919 zmenili názov hotela na Európa, ale koncom dvadsiatych rokov minulého storočia niesol už názov Hotel Ján Popper, ktorý ho mal v prenájme. V roku 1933 ho za 420 000 korún kúpil Eugen Gráber s manželkou Margitou Bártovou. Ich dedičom hotel patril až do roku 1949. Vtedy budovu na základe zámennej zmluvy získala Okresná sporiteľňa v Žiline, potom ju na krátky čas vlastnilo i mesto a neskôr od roku 1954 zasa štát – štátna sporiteľňa. Slovenská štátna sporiteľňa v Žiline bola v budove na Hodžovej ulici až do výstavby nového sídla na vtedajšom Leninovom námestí. Tam si spoločne s vtedajšou cestovnou kanceláriou Čedok, finančnou správou a lekárňou postavili v rokoch 1978 až 1985 novú administratívnu budovu, ktorá stojí dodnes.
Bývalý hotel Hungária získala od roku 1986 Ľudová škola umenia (ĽŠU) v Žiline (názov od roku 1961, v budove však mali priestory na I. a II. Poschodí už pred rokom 1986), ktorej zakladateľom bol Ladislav Árvay (1900-1967), pedagóg, huslista a rodák z Bytče. Pod jeho vedením vznikla už v roku 1927 Mestská hudobná škola v Žiline. Škola sídlila v dome rodiny Tvrdých na dnešnej Hurbanovej ulici č. 38 (pri Gymnáziu sv. Františka) Dom v roku 1944 zasiahla letecká bomba a miesto krásnej jednoposchodovej budovy tam ostala len prízemná budova, ktorú v roku 2012 asanovali a stavajú tam v súčasnosti penzión.
Vznikom „Árvayovej školy“ sa inicioval žilinský hudobný život a ten podporil i vznik konzervatória v Žiline, tretieho na Slovensku. V roku 1990 sa ĽŠU premenovala na Základnú umeleckú školu (ZUŠ). V júni 1994 Ministerstvo školstva SR prepožičalo ZUŠ čestný názov Základná umelecká škola Ladislava Árvaya: na základe jej dlhoročných pedagogických a umeleckých výsledkov i na počesť zakladateľa, ktorý vychoval mnohých hudobníkov v meste. Na budove je umiestená pamätná tabuľa s textom: „Zakladateľom a prvým riaditeľom hudobného školstva v Žiline bol v rokoch 1927 až 1951 husľový pedagóg Ladislav Árvay 5. 12. 1900 – 13. 8. 1967“.
Pre zaujímavosť, po prvý raz v Žiline uverejňujeme skutočnosť, ktorú už dnešní Žilinčania nepoznajú že v období v rokoch 1941 až 1945 v budove bola nemecká ľudová, neskôr meštianska na čele s riaditeľom Gottfriedom Staniekom. V období rokov 1941 – 1951 mala budovu v nájme Detsche Partei. Podľa dohody neplatila nájom, namiesto toho investovala 100 000 korún do opráv a zmien časti budovy na triedy.

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 43, str. 22, dňa 23. 10. 2012.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (Štátny archív Žilina).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 907

[0] Komentárov

Pridať komentár