Uhorská dievčenská meštianska škola — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

4/4

Uhorská dievčenská meštianska škola

premietanie (slideshow)
Uhorská dievčenská meštianska škola

Uhorská dievčenská meštianska škola

Spoznávame Žilinu
(Foto: 5. 7. 2012)

V priestore za mestskou Hornou bránou sa v 18. až 19. storočí nachádzal mestský majer. Tvorili ho hospodárske budovy a ubytovne pre mestských sluhov, strážnikov a iných mestských zamestnancov.
Strážnici mali na starosti ochranu mestských pastvín, polí a lesov, ale aj ochranu mestského majetku a majetku a bezpečnosti obyvateľov. V roku 1849 v tejto lokalite stála budova pre pastierov a budova sladovne patriaca Benjamínovi Kalinajovi, v ktorej bývalo 35 ľudí. Celkovo tu bolo 12 domov a ulica sa volala Majerská – platea Majer. Hospodárske budovy však postupne prekážali ďalšiemu rozvoju mesta a bolo ich treba odstrániť. V meste bol navyše nedostatok školských budov. Vedľajší pozemok mesto koncom 19. storočia využilo i na vybudovanie hasičskej zbrojnice, kde mestskí hasiči mali svoju budovu, ako aj stenu na sušenie hadíc. Hasiči tu ostali až do vybudovania svojho areálu v priestoroch bývalej Ďurčanského tehelne v rokoch 1949 až 1953. Namiesto hospodárskych budov a ostatných domov sa v roku 1912 sa začala výstavba štátnej uhorskej dievčenskej školy, ktorá sa skončila v roku 1919. To sa však už ulica nevolala Majerská, ale Sugarova – Sugar otca. Samotnú dievčenskú meštianku však založili v meste už v roku 1904. Po roku 1919 sa škola na Zaymusovej ulici stala koedukačnou – čiže sa tu učili aj chlapci. Volala sa štátna meštianska škola zmiešaná. Za slovenského štátu to bola Štátna meštianska škola chlapčenská. V roku 1949 vznikla už na Konevovej ulici Prvá stredná škola zmiešaná a od roku 1953 to bola I. osemročná stredná škola ako jedna zo štyroch v meste. Po roku 1961 sa stala zas deväťročnou. V rokoch 1956 až 1957 pristavili nové učebne a telocvičňu na mieste, kde boli v minulosti hasiči.
Od roku 1992 sa názov ulice i školy zmenil opätovne na Romualda Zaymusa. V roku 2003 školu transformovali na cirkevnú. Budovu a pozemok odovzdalo mesto Žilina cirkvi za 1 Sk na základe uznesenia mestského zastupiteľstva (MZ) z 20. februára 2006. Jej zriaďovateľom je v súčasnosti Rímskokatolícka cirkev – Žilinská diecéza. Škola nesie meno významného rímskokatolíckeho kňaza Romualda Čestislava Zaymusa (7. 2. 1828 – 19. 7. 1902, pôsobiaceho v Bytčici) a je zasvätená Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie. Posledná rekonštrukcia budovy sa uskutočnila v rokoch 2010 až 2012).
Budova školy je zapísaná do Zoznamu pamätihodností mesta Žilina pod číslom 12 na základe návrhu, ktorý schválili poslanci MZ v Žiline 24. augusta 2009. V návrhu bolo okrem iného uvedené: „Stavba nadväzuje svojou hmotou na výškovú úroveň Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina. Školská budova je stvárnením hlavnej severnej fasády s použitím keramických glazovaných prvkov v žilinskom kontexte ojedinelá.“

Zdroj: Patrik Groma, Žilinský večerník č. 42, str. 20, dňa 16. 10. 2012.
Odborná spolupráca: Mgr. Peter Štanský (Štátny archív Žilina).Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 543

[0] Komentárov

Pridať komentár