Odpusť Bože nám, i našim otcom... — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

11/23

Odpusť Bože nám, i našim otcom...

premietanie (slideshow)
Odpusť Bože nám, i našim otcom...

Modlitba za odpustenie - תפילה לסליחה - Prayer for forgiveness

70. výročie spomienky na deportáciu Židov v Dolnom Kubíne
(Foto: 30. 9. 2012)

Víťazstvá a prehry Dolnokubínčanov nepatria len tým, ktorí stáli na javisku dejín. Požehnanie, ktoré nám naši otcovia priniesli patrí nám všetkým, a v rovnakom duchu sú aj prehry života našimi prehrami. Chcem teraz poprosiť všetkých Vás tu zhromaždených, aby sme spoločne vyjadrili ľútosť a pokánie voči Bohu, i predstaviteľom židovského národa jazykom, ktorý Biblia používa, keď sa žijúca generácia vracia k vyznávaniu zlyhaní generácie predošlej:
"Odpusť Bože nám, i našim otcom..."

אלוהים, סלח לנו ולאבותינו על הכמיהה לרכוש שהיה שייך
. ליהודים, ונשלל מהם ע"י תושבי עירנו שלא בצדק


My Lord forgive us and our fathers the envy and yearning for
jewish property, which was unjustly seized by our people.
Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 603

[0] Komentárov

Pridať komentár