Ulica Antona Bernoláka — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

57/70

Ulica Antona Bernoláka

premietanie (slideshow)
Ulica Antona Bernoláka

Ulica Antona Bernoláka v Žiline

Mestská časť Hliny
(Foto: 19. 6. 2012)

Ulica Antona Bernoláka tvorí hlavnú ulicu medzi sídliskami Hliny I – IV. Od 17. 9. 2012 schválením MsZ ulica pokračuje do priestranstva bývalého Námestia Ľudovíta Štúra a končí Ulicou Romualda Zaymusa. V minulosti niesla názov Trieda obrancov mieru. Projekt prvého sídelného útvaru Hliny I – IV spracoval architekt Ferdinand Čapka spolu s L. Bauerom. Pri návrhu sídelného útvaru dosiahli prirodzenú väzbu historického jadra Žiliny s novou zástavbou Hliny I a II, vytvorením nového priestoru pre budúce Námestie Ľudovíta Štúra a viacúčelovej zástavby Ulice Antona Bernoláka.

Sídliská Hliny III a IV voľne nadväzujú za Ulicou Juraja Fándlyho na predchádzajúcu časť sídliska Hliny I a II. Sídliská tiež rozdeľuje Ulica Antona Bernoláka, ktorá je v týchto miestach už užšia. Hliny III ohraničuje Komenského ulica, za ktorou sa nachádzajú Hliny VIII a Hliny IV oddeľuje od ostatnej zástavby Ulica Vojtecha Spanyola a Tajovského. Obe sídliska sú z južnej časti od Hlín V a Bôrika oddelené Mostnou ulicou (štvorpruhový prieťah cez mesto cesta I/18), ktorá je v tomto priestore zapustená do zeme. Tieto dve sídliská sú urbanizačne riešené už inak ako predchádzajúce Hliny I a II. Tu sa pri výstavbe po prvýkrát použila panelová výstavba. Panelové domy sú postavené kolmo do Ulice Antona Bernoláka. Po celej strane hlavnej ulice bolo vybudovaných niekoľko jednoposchodových obchodných jednotiek, z ktorých sa niektoré neskoršie prestavali. Obe sídliská boli projektované zrkadlovo k Ulici Antona Bernoláka. Na začiatku oboch sídlisk boli vynechané pri hlavnej ulici prázdne priestory, ktoré sa neskoršie zastavali. Na Hlinách IV okrem obchodnej siete je materská škola, Žilinská knižnica a v rekonštruovanom objekte bývalého Stavoprojektu Bilingválne gymnázium.Kategórie
Publikované
Rozmery 800*600
Návštev 779

[0] Komentárov