Pošta — Žilina Gallery

Žilina Gallery :: Fotogaléria mesta Žiliny

1/1

Pošta

premietanie (slideshow)
Pošta

Pošta

Potulky starou Žilinou
(Foto: 30. 8. 2005)

Dom č. 14 na Sládkovičovej ulici (pôvodný názov bol Dolná ulica) je dnes známy ako Pošta 1 Žilina. Prvou, doposiaľ preukázanou budovou v tomto priestore, však bola škola postavená františkánmi ako prízemná budova v roku 1779. Sídlilo tu lýceum spravované Rehoľou menších bratov františkánov, ktorí prevzali po jezuitoch výučbu v lýceu. V roku 1885 prešlo gymnázium do rúk štátu, škola tu fungovala viac ako 120 rokov.
V roku 1907 bola budova asanovaná, aby uvoľnila miesto novej budove pošty. Vďaka rozvoju železníc a dopravy všeobecne narastala i potreba modernejších i kvalitnejších poštových služieb. Rástla preprava zásielok, a tak sa štát rozhodol postaviť v Žiline modernú budovu pošty, ktorá by zodpovedala potrebám doby. V rokoch 1907 – 1908 vznikla budova Uhorskej kráľovskej pošty, ktorá po vojne patrila mestu až do roku 1936, kedy bola odpredaná štátu. Budova bola už jednoposchodová a dominoval jej uhorský znak viditeľný na starých fotografiách. Po prvej svetovej vojne bol znak vysekaný. Pošta slúžila svojmu účelu aj v období prvej Československej republiky do roku 1938.
Mesto odpredalo objekt štátu a ten začal v roku 1938 s výstavbou novej poštovej budovy ukončenej v roku 1941. Budova, ktorú naprojektoval architekt Juraj Tvarožek z Bratislavy, slúži svojmu účelu do dnes.
A tak už 102 rokov je v tomto priestore poštový úrad. Každodenne z neho vychádza množstvo pracovníčok – poštových doručovateliek, bez ktorých si ani v dnešnej dobe, v čase elektronickej komunikácie nevieme predstaviť svoj život. Chýba im len povestná poštová trúbka, ktorou sa v minulosti ohlasoval príchod pošty a vďaka vďaka čomu mala všade prednosť. Trúbka pripomínala zvierací roh a pôvodne to bol skutočne roh zvieraťa, ktorým ohlasovali svoj príchod mäsiari. A práve od nich ju prevzali poštári. To by sme sa ale museli vrátiť do 16. storočia, kedy sa položili základy verejnej pošty a z výsady bohatých sa stala každodenná potreba.

Zdroj: Štanský, P., Mrva, M., Potulky starou Žilinou, Artis Omnis s.r.o. Žilina 2010, str. 81.


Zväčšiť mapuKategórie
Publikované
Rozmery 799*600
Návštev 599

[0] Komentárov

Pridať komentár